mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Training Preventiemedewerker

Preventiemedewerkers hebben vanuit de Arbowet diverse taken. Ze werken mee aan het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), voeren arbomaatregelen uit en adviseren en overleggen met de medezeggenschapsraad. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Met deze training bieden wij preventiemedewerkers in het primair onderwijs ondersteuning bij de uitvoering van hun (wettelijke) taak. 

terug naar bovenVoor wie

Voor preventiemedewerkers en medewerkers met preventietaken op school, met uitzondering van de (adjunct-) directeur van de school.

 

TIP: We bieden ook een training ‘De schooldirecteur als preventiemedewerker’ aan. Deze is specifiek bedoeld voor (adjunct-)directeuren en heeft een meer beleidsmatige insteek.

terug naar bovenProgramma

De Training Preventiemedewerker bestaat uit een ochtend- en een middagmodule.

 

De ochtendmodule 'RI&E' gaat in op de taken en bevoegdheden van de preventie-medewerker en de organisatie en uitvoering van een RI&E. Monique van Limpt is hier de trainer.

Tijdens de middagmodule wordt kennis gemaakt met de Arbomeester, het branche-instrument voor de uitvoering van de RI&E in het primair onderwijs. Via demonstraties en oefeningen worden de basisbeginselen van de Arbomeester uitgelegd. Deze module wordt verzorgd door Norbert Pié van Maedilon (ontwikkelaar van de Arbomeester).

 

Van 12 tot 12.45 uur wordt er gezamenlijk geluncht.

08.45 - 09.00 uur

Ontvangst met koffie/thee

09.00 - 09.15 uur

Welkom + korte toelichting op het programma

09.15 - 10.30 uur  

Arbowetgeving
De preventiemedewerker - Taken en positie vanuit de Arbowet
Hoe kan ik als preventiemedewerker mijn taken effectief organiseren?
Wie moet ik in mijn netwerk betrekken?

10.30 - 10.45 uur

Korte pauze

10.45 - 11.45 uur

De preventiemedewerker en de RI&E
- de beleidscyclus
- inventariseren en evalueren
- rapporteren en toetsen

- plan van aanpak en evaluatie
- relatie met de Arbocatalogus PO

11.45 - 12.00 uur

Werkdruk: Wat is het? Wat is de rol van de preventiemedewerker daarbij?

12.00 - 12.45 uur

Lunch

12.45 - 13.00 uur

Welkom en korte inleiding

13.00 - 14.30 uur

     

Demo productstructuur
Gebruikersportal (training.arbomeester.nl)
Inventarisatie: aandachtspunten
Inventarisatie: Quickscan PSA

14.30 - 14.45 uur    

Korte pauze

14:45 - 16:15 uur

RI&E (plan van aanpak, evaluatie, eindrapport)
Delegeren
Kindmodule
Planning in organisatie
Arbomeester tools

16:15 uur

Afronding en evaluatie

16:30 uur Einde
   

Tijdens de middagmodule heeft elke deelnemer de beschikking over een laptop. Deze hoeven deelnemers niet zelf mee te nemen. 

terug naar bovenHoe werkt het

U kunt zich aanmelden voor de Training Preventiemedewerker via het online aanmeldformulier. Zie hieronder bij 'Data en aanmelden'. Na aanmelding ontvangt u automatisch een bewijs van inschrijving op het door u opgegeven e-mailadres.  Ongeveer een week voor de trainingsdatum ontvangt u via e-mail de definitieve uitnodiging.

 

Tot vier weken voor de trainingsdatum kunt u annuleren. Eventueel kan een collega uw plaats innemen. Geef dit wel aan ons door. Bekijk ook onze 'Leveringsvoorwaarden trainingen'.

 

Meldt u zich aan voor deze training? Dan zijn de regels m.b.t. privacy en cookies van toepassing. Privacy en cookies

terug naar bovenData en aanmelden

Deze activiteit wordt op de volgende dag(en) georganiseerd:


Klik op de datum voor het aanmeldingsformulier

terug naar bovenIncompany

Wilt u de Training Preventiemedewerker liever ‘in huis’ regelen voor meerdere medewerkers? Ook dat is mogelijk. Er kunnen ca. 15 personen deelnemen aan deze in-company training.

terug naar bovenInformatie

Voor meer informatie over deze training, neem contact op met Anne Monsuwe - Westphal:

T: 06 -82 53 57 54

@: ...

 

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail