mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

In-company Training Arbomeester

De Arbomeester is het branche-instrument voor de uitvoering van de RI&E in het primair onderwijs. In 2013 heeft de Arbomeester een heel nieuwe gelaagde autorisatiestructuur gekregen. Alle werkgevers (schoolbesturen) uit het primair onderwijs hebben toen een unieke toegangscode ontvangen. Met deze code kan de werkgever inloggen in de Arbomeester en bevoegdheden toekennen aan personen binnen de eigen organisatie - zowel op bestuursniveau als op schoolniveau - om uitvoering te geven aan de RI&E. Tijdens de Training Arbomeester worden de gelaagde structuur en de mogelijkheden van de Arbomeester uitgebreid toegelicht. Theorie en praktijk wisselen elkaar af.

terug naar bovenVoor wie

De training is voor werkgevers (denk aan bovenschools managers, P&O-ers) en externe deskundigen die eindverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de risico-inventarisatie en –evaluatie.

terug naar bovenProgramma

De training duurt een dag en wordt geheel verzorgd door Norbert Pié van Maedilon (ontwikkelaar van DE Arbomeester). Via demonstraties en oefeningen wordt het gebruik van Arbomeester uitgelegd en geoefend. Er is daarbij voldoende ruimte voor productverdieping, praktijksituaties en het behandelen van vragen.

 

NIEUW: Vanaf najaar 2016 bestaat ook de mogelijkheid om tijdens de training te starten met de uitvoering van de RI&E binnen uw organisatie. Dit betekent dat u tijdens de training met uw unieke toegangscode (op naam van de werkgever) inlogt op de Arbomeester en bevoegdheden toekent en acties uitzet bij collega's om uitvoering te geven aan de RI&E.

  
 

08.45 uur    

  Ontvangst met koffie/thee

09.00 uur

  Welkom + korte kennismaking - doelen stellen

09.15 uur

  Driehoek Organisatie - Product - Mens

  Inrichten van de trainingsplek (met o.a. webmail)

  Koppelen werkgeverscode

  Gebruikersportal (beheer, rollen, mailboxen)

  Structuur RI&E Arbomeester

  RI&E voor renovatie en nieuwbouw (structuur inventarisatielijsten)
  RI&E voor Quickscan (deelnemers toevoegen, uitnodigen, invullen,

  rapportage)

12.00 uur

  Lunch

12.45 uur

  Gehele RI&E (vragenlijsten, plan van aanpak, evaluatie, eindrapport)

  Arbocatalogus PO en de koppeling met Arbomeester

  Delegeren rollen voor internen en externen

  Onderzoek bevoegdheden van de verschillende rollen

  RI&E management (configureren en archief)

  Kindmodule

  Managementrapportage voor werkgever

16.15 uur

  Evaluatie en opstarthulp

16.30 uur

  Einde

terug naar bovenHoe werkt het

Wij bieden de Training Arbomeester aan als in-company. Er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen aan deze in-company training.

 

Tot vier weken voor de trainingsdatum kunt u annuleren. Eventueel kan een collega uw plaats innemen. Geef dit wel aan ons door. Bekijk ook onze 'Leveringsvoorwaarden trainingen'.

 

Meldt u zich aan voor deze training? Dan zijn de regels m.b.t. privacy en cookies van toepassing. Privacy en cookies

terug naar bovenData en aanmelden

Er zijn (nog) geen dagen bekend waarop deze activiteit opnieuw wordt georganiseerd.

terug naar bovenInformatie

Voor meer informatie over deze training, neem contact op met Carmen Friedrich:

T: 045 - 579 24 58

@: ...

 

Kijk ook naar:
Folder Arbomeester
- www.arbomeester.nl

- Infopagina Arbomeester
- Infopagina RI&E

Naar overzicht
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail