mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Vrije School Zwolle verlaagt werkdruk met alternatief verslag kindontwikkeling

Op de stakingsdag in december hadden de leerkrachten van de Vrije School Zwolle de taken verdeeld. Drie van hen togen met spandoeken naar Den Haag om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk in het basisonderwijs. De rest van het team pakte op school het thema zelf bij de kop. Samen ontwikkelden ze een alternatief voor het traditionele, tijdrovende, jaarlijkse leerling-ontwikkelverslag: de ‘mindmap’. De nieuwe werkwijze moet deels de werkdruk wegnemen.

 

“Op de vrije school werken we niet met methodes, maar ontwerpen leerkrachten hun eigen onderwijs”, vertelt schoolleider Daniëlle Wessels. “Dat is de kracht van ons onderwijs. Of juist dit voor meer werkdruk zorgt, kan ik niet zeggen. De leerkrachten op onze school ervaren met name een administratieve werkdruk. Ze vinden dat ze daardoor niet toekomen aan wat écht belangrijk is. Deze werkdruk wordt deels veroorzaakt door wat de overheid van ons verlangt en deels door onze eigen standaard.”

 

Interventies

Wessels besteedde afgelopen jaren veel aandacht aan de beleefde werkdruk. “Waar mogelijk heb ik medewerkers gefaciliteerd. Onder andere door het aantal taakuren te verminderen, specifieke vrije schooluren te schrappen en keuzes te maken in de hoeveelheid projecten buiten schooltijd.” Ondanks de aanpassingen bleef de werkdrukbeleving hoog. Daarop nodigde Wessels medewerkers uit zelf interventies te bedenken. Zoals klasse-management veranderen, cursussen volgen, klasse-assistentie anders inzetten, nieuwe werkvormen kiezen, et cetera. “Maar het bleef een terugkerende onderwerp.”

 

Tijdrovend jaarverslag

Waar in het hele land rondom werkdruk in het basisonderwijs de maat vol was, gold dit ook op de Vrije School Zwolle. De stakingsbereidheid in december 2017 was groot, maar de school maakte een opvallende keuze: drie leerkrachten reisden met spandoeken af naar Den Haag, de andere 25 teamleden legden op school de ervaren werkdruk onder de loep en probeerden ter plekke iets te bedenken waar winst te behalen was. De ‘thuisblijvers’ concludeerden dat met name extreem veel tijd besteed werd aan het jaarverslag voor de ouders over de ontwikkeling van hun kind. “Gemiddeld vier uur per kind. Maal dertig kom je dan uit op drie volle werkweken naast het dagelijkse werk op school.” Dit moest veranderen, vond het team.

 

‘Mindmap’ als alternatief

Als alternatief voor het uitgebreide ontwikkelingsverslag werd op de stakingsdag de ‘mindmap’ ontwikkeld, die in steekwoorden rondom zijn ontwikkelfase weergeeft hoe het kind zich gedurende het schooljaar heeft ontwikkeld op aspecten als sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motorische vaardigheden, kunstzinnige ontwikkeling. Tevens ontwierp het team een handleiding voor ‘kort en krachtig formuleren’. Een professionele vormgever maakte er later een werkbaar document van, geheel passend bij het vrijeschoolonderwijssysteem. “Het ziet er prachtig uit”, zegt Wessels. “Nog dit schooljaar gaan we er mee werken. We verwachten dat we per leerling en half uur nodig hebben om zijn ‘mindmap’ in te vullen. We hebben een studiedag gepland om dat samen te doen en elkaar daarbij te helpen.”

 

Tijd over

De leerkrachten zijn enthousiast, weet Wessels. “De urgentiebeleving bij iedereen was groot en daarmee de bereidheid om te veranderen. Dit klopt meer. Tot nu toe waren collega’s de hele meivakantie aan het schrijven. Nu zijn er die een reis hebben geboekt. Iedereen heeft er het volste vertrouwen in dat de nieuwe wijze van verslaglegging in tijd zal schelen. Het format van de ‘mindmap’ dwingt tot beperking.” De ‘mindmap’ wordt in juni uitgereikt tijdens een extra oudergesprek waar het verslag wordt toegelicht. “Hiermee verwachten leerkrachten minder niet-geplande oudergesprekken te hebben door het schooljaar heen, wat ook weer tijd spaart. Na de zomer weten we exact hoeveel uren deze verandering oplevert en hoeveel dit bijdraagt aan de vermindering van werkdruk.” Wessels heeft de vernieuwing onlangs bij de ouders aangekondigd. “Die vinden het wel spannend. Ik leg ze uit dat wat honderd jaar geleden bedacht is niet meer te doen is voor de leerkrachten. Deze tijd vraagt andere dingen van hen.”

 

PR_VfPf_DWessels_Zwolle_01

 

Vrije School Zwolle

De Vrije School Zwolle is een van de 83 vrije scholen voor basis en voortgezet onderwijs in Nederland. De Vrijeschoolpedagogie vindt haar inspiratie in de antroposofie, een geesteswetenschap Rudolf Steiner (1861-1925) ontwikkelde. De Vrije School Zwolle heeft in de gelijknamige stad twee locaties: Michael en Ridder Joris. Op deze scholen verzorgen 33 medewerkers basisonderwijs aan 355 leerlingen.

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail