mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Training De schooldirecteur als Preventiemedewerker

Steeds vaker wijzen schoolbesturen in het primair onderwijs de schooldirecteur aan als preventiemedewerker. Preventiemedewerkers hebben vanuit de Arbowet diverse taken. Ze werken mee aan het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), voeren arbomaatregelen uit en adviseren en overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

 

Achtergrondinformatie over de arbobeleidscyclus is  vaak niet nodig bij schooldirecteuren. Zij zijn goed op de hoogte van de RI&E-verplichtingen en de samenwerking met de MR.  Zij hebben meer behoefte aan een beleidsmatige benadering. Daarom is voor schooldirecteuren een training ontwikkeld, die beter bij hun functie en kennis past dan de training Preventiemedewerker (bedoeld voor preventiemedewerkers en medewerkers met preventietaken, zoals de arbocoördinator en de verzuimbegeleider).

 

De opzet van de training voor schooldirecteuren is meer gericht op de samenhang met andere onderwerpen (zoals duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, verzuim en re-integratie) en de samenwerking met andere partijen (zoals bedrijfsarts, UWV, bovenschools management).

 

Het doel van deze training is om de rol van preventiemedewerker effectief te combineren met andere rollen en andere partijen.

terug naar bovenVoor wie

De training is bedoeld voor schooldirecteuren en adjunct-directeuren die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie op schoolniveau. Verder ook voor beleidsmedewerkers en arbocoördinatoren.

terug naar bovenProgramma

De training ‘De schooldirecteur als preventiemedewerker’ bestaat uit een ochtend- en een middagmodule.

 

Tijdens de ochtendmodule 'RI&E' kijken we naar de taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker, maar wordt vooral ook aandacht besteed aan de betekenis van arbobeleid in relatie tot andere (beleids)onderwerpen. Monique van Limpt is hier de trainer.


Tijdens de middagmodule wordt kennis gemaakt met de Arbomeester, het branche-instrument voor de uitvoering van de RI&E in het primair onderwijs. Via demonstraties en oefeningen leren de cursisten de basisbeginselen van de Arbomeester. Deze module wordt verzorgd door Norbert Pié van Maedilon (ontwikkelaar van de Arbomeester).

 

Het voorlopige programma is als volgt:

08.45 - 09.00

Ontvangst met koffie en thee

09.00 - 09.15

Welkom + korte toelichting op het programma

09.15 - 10.30

- Arbowetgeving (actueel)
- De preventietaken
- Samenhang tussen de verschillende deskundige ondersteuners (zoals arbodienst, bedrijfsarts,
vertrouwenspersoon, BHV’er) en het arbobeleid van de school
- Samenhang tussen preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie

10.30 - 10.45

Korte pauze

10.45 - 12.00

- Aanpak van arbo op individueel, team en organisatieniveau
- Aanpak van werkdruk
- Overige PSA-onderwerpen

12.00 - 12.45 Gezamenlijke lunch
12.45 - 14.30 - Demo productstructuur
- Gebruikersportal (training.arbomeester.nl)
- Inventarisatie: aandachtspunten
- Inventarisatie: Quickscan PSA
14.30 - 14.45 Korte pauze
14.45 - 16.15 - RI&E (plan van aanpak, evaluatie, eindrapport)
- Delegeren
- Kindmodule
- Planning in organisatie
- Arbomeester tools
16.15 Afronding en evaluatie
16.30 Einde

Tijdens de middagmodule heeft elke deelnemer de beschikking over een laptop. Deze hoeven deelnemers niet zelf mee te nemen.

terug naar bovenHoe werkt het

U kunt zich aanmelden voor de training ‘De schooldirecteur als preventiemedewerker’ via het online aanmeldformulier. Zie hieronder bij 'Data en aanmelden'.

 

Na uw aanmelding ontvangt u een bewijs van inschrijving op het door u opgegeven e-mailadres. Ongeveer een week voor de trainingsdatum ontvangt u via e-mail de definitieve uitnodiging.

 

Tot vier weken voor de trainingsdatum kunt u annuleren. Bij verhindering mag ook een collega uw plaats innemen (wilt u dit dan doorgeven via ...).

 

Bekijk ook onze 'Leveringsvoorwaarden trainingen'.  

 

Meldt u zich aan voor deze training? Dan zijn de regels m.b.t. privacy en cookies van toepassing. Privacy en cookies

terug naar bovenData en aanmelden

Deze activiteit wordt op de volgende dag(en) georganiseerd:


Klik op de datum voor het aanmeldingsformulier

terug naar bovenIncompany

Wilt u deze training liever ‘in huis’ regelen voor meerdere medewerkers? Ook dat is mogelijk. Er kunnen ca. 15 personen deelnemen aan deze in-company training.

terug naar bovenInformatie

Voor meer informatie over deze training, neem contact op met Anne Monsuwe - Westphal:

T: 06 -82 53 57 54

@: ...

Naar overzicht
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail