mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Vervangingspool

In de pool geplaatst personeel kan vervangingen invullen bij afwezigheidsgronden zoals genoemd in het Reglement Vervangingsfonds.

 

Voor wie

Het schoolbestuur bepaalt welke mensen in de pool komen. Dat mag verplicht verzekerd personeel zijn. Personeel dat vanwege ouderschaps-, zwangerschaps- of bevallingsverlof niet inzetbaar is, mag voor de duur van het verlof echter niet in de pool worden benoemd. Ook mag een pooler op de datum van benoeming niet ziek zijn. Een pooler die vanwege langdurig ziekteverlof niet inzetbaar is, wordt vanaf 6 maanden na de eerste ziektedag, voor de duur en omvang uit de pool geschreven.

 

Een vervangingspool in stand gehouden door eigenrisicodragers komt niet voor bekostiging door het Vervangingsfonds in aanmerking.

 

Hoe werkt het

Via de PSA-levering dient u de declaratie in voor het aantal uren dat het personeelslid in de pool zit. Na de maandverwerking vindt u in 'Mijn Vf' onder 'Interactief - Poolers' een overzicht van de door u gedeclareerde poolers. Deze declaraties worden nog niet uitbetaald. U dient eerst de bijbehorende inzetverantwoording te muteren in 'Mijn Vf' of in bulkvorm te uploaden vanuit een vervangingspool-pakket. Daarna vindt pas uitbetaling van de declaraties plaats.

 

Voor de normbekostiging bij vervangingspools kijken we naar het salaris van de vervanger in de pool. Dit wijkt dus af van de bekostiging bij een reguliere vervanging, waarbij de bekostiging wordt gebaseerd op het salaris van het afwezige personeelslid.

 

Het bezettingspercentage wordt bepaald aan de hand van de maandelijkse inzetverantwoording. Wordt het vereiste percentage niet behaald? Dan vindt een verrekening van de loonkosten plaats. 

 

Meer informatie vindt u in hoofdstuk 5 van het Reglement Vervangingsfonds 2019.

 

Meer informatie over het voortzetten of starten van een vervangingspool per 1 januari 2019

 

 

 

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail