mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Reglement Vervangingsfonds

Om de kosten van een vervanging te kunnen declareren, moet de vervanging voldoen aan de voorwaarden in het Reglement Vervangingsfonds. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het Vervangingsfonds. U kunt de laatste drie reglementen hieronder downloaden. 

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke reglementswijzigingen?

Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

 

Downloads Reglement Vervangingsfonds:

 

 

De belangrijkste reglementswijzigingen zijn:

- Niet langer opvragen evaluatierapport eigenrisicodragerschap

- Opheffen wachttijd twee maanden
- Opheffing taakonderscheid directieleden
- Wijziging gemiddelde normatieve vervangingskosten stop-loss variant voor eigenrisicodragers

 

Na 21 december 2017 zijn de volgende reglementswijzigingen per 1 januari 2018 nog gepubliceerd via de Staatscourant:

- Gewijzigde voorwaarden ERD-schap (Staatscourant) - Schrappen verwijzing naar vervallen artikelleden (Staatscourant)

- Verschuiven datum eindafrekening bonus-malus  (Staatscourant)

 

 

In deze versie van het reglement zijn de volgende besluiten opgenomen:
- Verschuiven datum eindafrekening bonus-malus (Staatscourant)
- De indieningstermijn voor declaraties over kalenderjaar 2017 is verlengd tot 6
  april 2018 (besluit van 26 oktober 2017)
- De indieningstermijn voor pooldeclaraties over kalenderjaar 2017 is verlengd tot 6 april 2018 (besluit van 31 oktober 2017)