mobile menu button
 • Zoeken Zoeken
 • twitter
 • twitter
 • linked in
 • RSS
Thema's - Menu:

Reglement Vervangingsfonds

Om de kosten van een vervanging te kunnen declareren, moet de vervanging voldoen aan de voorwaarden in het Reglement Vervangingsfonds. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het Vervangingsfonds. U kunt de laatste drie reglementen hieronder downloaden. 

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke reglementswijzigingen?

Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

 

Reglement per 1 januari 2019

Het Reglement Vervangingsfonds is per 2019 ingrijpend gewijzigd. 

Download reglement per 1 januari 2019 (versie 13 juni 2019)

 

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2019 zijn:

 • De functie-eis bij vervanging is vervallen (de voorwaarde lesbevoegdheid bij een leerkracht blijft een wettelijke vereiste)
 • Slechts 1 voorwaarde om eigenrisicodrager te worden: instemming van P(G)MR
 • Eigenrisicodragerschap is jaarlijks opzegbaar
 • Meenemen lopende ziektegevallen bij het opzeggen van het eigenrisicodragerschap
 • Meenemen lopende ziektegevallen bij overstap naar een financiële variant, met inachtneming van het eigen risico
 • Meenemen lopende ziektegevallen bij vrijwillige aanmelding
 • Vervanging gedurende de gehele zomervakantie komt in aanmerking voor  vergoeding als er sprake is van doorlopende verplichtingen
 • Dubbele normbekostiging bij inzet tweede vervanger i.v.m. ziekte eerste vervanger tot een maximum van 6 maanden
 • Schorsing wordt bij de meeste financiële varianten vergoed
 • Vrijwillige aanmelding kan alleen nog voor alle niet aangemelde personeelsleden
 • De vervanging van een zieke leerkracht door iemand zonder lesbevoegdheid wordt de eerste ziektedag vergoed

 

Na 1 mei 2019 is de volgende reglementswijziging per 1 mei 2019 nog gepubliceerd via de Staatscourant:

 • Wijzigingsbesluit over de uitzondering lesbevoegdheid bij vervanging van leraren voor eerste dag afwezigheid wegens ziekte (Staatscourant 33912)

 

Reglement per 1 januari 2018

Ook per 1 januari 2018 zijn er wijzigingen doorgevoerd in het reglement.

Download reglement per 1 januari 2018 (versie 21 december 2017)

 

De belangrijkste reglementswijzigingen per 1 januari 2018 zijn:

 • Niet langer opvragen evaluatierapport eigenrisicodragerschap
 • Opheffen wachttijd twee maanden
 • Opheffing taakonderscheid directieleden
 • Wijziging gemiddelde normatieve vervangingskosten stop-loss variant voor eigenrisicodragers

 

Na 21 december 2017 zijn de volgende reglementswijzigingen per 1 januari 2018 nog gepubliceerd via de Staatscourant:

 

Reglement per 1 januari 2017

Download het reglement per 1 januari 2017 (versie 21 december 2017)

In deze versie van het reglement zijn de volgende besluiten opgenomen:

 • Verschuiven datum eindafrekening bonus-malus (Staatscourant)
 • De indieningstermijn voor declaraties over kalenderjaar 2017 is verlengd tot 6 april 2018 (besluit van 26 oktober 2017)
 • De indieningstermijn voor pooldeclaraties over kalenderjaar 2017 is verlengd tot 6 april 2018 (besluit van 31 oktober 2017)
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail