mobile menu button
 • Zoeken Zoeken
 • twitter
 • twitter
 • linked in
 • RSS
Thema's - Menu:

Premie

Als schoolbestuur betaalt u elke maand premie aan het Vervangingsfonds over het verplicht en eventueel vrijwillig bij het Vervangingsfonds aangesloten personeel. Hieronder leest u er meer over. Uw premienota’s vindt u in ‘Mijn Vf’.

 

Berekening van de premie

De premie wordt berekend door de premiegrondslag (het brutoloon + 8% vakantiegeld) te vermenigvuldigen met het premiepercentage. In de tabel vindt u de premiepercentages vanaf 2018. De verplichte en vrijwillige premiepercentages zijn gelijk. Het premiepercentage is inclusief de BGZ-opslag van 0,15%.

01/01/2018 01/01/2019
5,85% 6,25%

Er wordt geen premie geheven over vervangers ten laste van het Vervangingsfonds, personeel aangesteld in een door het Vervangingsfonds bekostigde vervangingspool of personeel dat werkzaam is op basis van de nieuwe contractvormen ten behoeve van vervanging (art 3.5-3.7 cao PO). 

 

Meer informatie over de premie vindt u in hoofdstuk 3 van het Reglement Vervangingsfonds per 1 januari 2019.

 

Voor wie betaalt u premie?

In dit overzicht kunt u zien voor welke personeelsleden u premie aan het Vervangingsfonds (Vf) en/of het Participatiefonds (Pf) moet afdragen. Deze informatie staat ook in Bijlage 1 van het Reglement Vervangingsfonds voor 2019.
 

Betalen van de premie

U betaalt de premie: 

 • via een automatische premie-incasso
  Met een automatische premie-incasso kiest u - net als bijna 75% van de schoolbesturen - voor gemak. U regelt het door een doorlopende machtiging ingevuld en ondertekend te sturen naar ... of naar Vervangingsfonds, Postbus 4839, 6401 JM Heerlen. De premie wordt dan elke maand rond de 20e afgeschreven van uw rekening.
 • door de premie zelf over te maken
  U maakt de premie elke maand over naar onze rekening bij ING : NL61 INGB 0002 3100 44. 
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail