mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Declareren

terug naar boven Hoe werkt het

De vervangingsdeclaraties kunnen uitsluitend via 'Mijn Vf' worden ingediend. Ook correcties op deze declaraties dient u via 'Mijn Vf' door te geven. De manier waarop de vervangingskosten gedeclareerd kunnen worden, is afhankelijk van de aanstelling van de vervanger. Er zijn drie mogelijkheden:

 

1. Aangesteld bij het bevoegd gezag

Is de vervanger officieel aangesteld? Dan dient de vervanging via de PSA-levering uiterlijk op de 5de werkdag van de verwerkingsmaand (dit is de maand volgend op de verslagmaand) door het Vervangingsfonds ontvangen te zijn. Het Vervangingsfonds verwerkt deze levering vervolgens in 'Mijn Vf'.

 

De vervanger heeft een tijdelijke aanstelling voor de duur van de vervanging of een tijdelijke uitbreiding van zijn betrekkingsomvang.

 

2. Niet aangesteld bij het bevoegd gezag

Kosten voor detachering, uitzendarbeid, payrolling of andere tijdelijke inhuurvormen ter vervanging, dient u zelf interactief via 'Mijn Vf' in te dienen. De factuur moet u direct uploaden naar 'Mijn Vf'. 

 

3. Aangesteld via een vervangingspool

Is de vervanger benoemd in een vervangingspool die door het Vervangingsfonds wordt bekostigd? Dan dient de werkgever via de PSA-levering de declaratie in voor het aantal uren dat het personeelslid in de pool is benoemd. De PSA-levering dient uiterlijk op de 5de werkdag van de verwerkingsmaand (dit is de maand volgend op de verslagmaand) door het Vervangingsfonds ontvangen te zijn. Het Vervangingsfonds verwerkt deze levering vervolgens in 'Mijn Vf'.

 

De maandelijkse inzetverantwoording van de poolers gebeurt via 'Mijn Vf'. Zie ook de Vervangingspool.

 

terug naar boven Arboverklaring uploaden indien langer dan 6 weken ziek

In het reglement van het Vervangingsfonds is bepaald dat indien een medewerker in dienst van een schoolbestuur langer dan zes weken afwezig is door ziekte, een verklaring van een arboarts of bedrijfsarts dient te worden overgelegd, waaruit blijkt dat de betrokken medewerker ziek is.

 

Via ‘Mijn Vf’ ontvangt het schoolbestuur dan het verzoek om het formulier Arboverklaring te uploaden.

 

De met dit formulier gevraagde gegevens zijn voldoende om aan te tonen dat betrokken medewerker ziek is.  Schoolbesturen kunnen hun arbodienst of bedrijfsarts hierop wijzen via de voorbeeldbrief.

 

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn de regels rond het verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens verscherpt. Dat betekent dat het Vervangingsfonds alleen de noodzakelijke gegevens mag ontvangen. Wij raden u  aan bovenstaand formulier Arboverklaring te gebruiken, om vertraging in de verwerking te voorkomen. In dit formulier worden namelijk alleen de gegevens gevraagd die aangeleverd mogen en moeten worden. Een arbodienst mag een eigen formulier gebruiken, mits dat niet meer informatie bevat dan de door ons gevraagde gegevens.  Medische gegevens mogen in ieder geval nooit aan het Vervangingsfonds verstrekt worden. 

 

terug naar boven Normklassen en normvergoedingen (tabellen)

Sinds 1 januari 2016 wordt de vergoeding van vervanging op basis van normklassen berekend. Per normklasse wordt een normbedrag per uur berekend, waarbij rekening is gehouden met werkgeverslasten. Een afwezig personeelslid wordt ingedeeld in de normklasse die correspondeert met het bruto salaris dat voor dit personeelslid is vastgesteld in de cao PO. De bekostiging wordt vervolgens berekend door het normbedrag te vermenigvuldigen met het aantal uren dat het afwezige personeelslid is vervangen. In dit geval wordt de bekostiging gebaseerd op het salaris van het afwezige personeelslid.

 

Tabel met normklassen en normvergoedingen per 1 januari 2019

               

ondergrens

bovengrens

normvergoeding

per   uur

Klasse 1

-

€ 2.581,-

€ 16,05

Klasse 2

€ 2581,-

€ 3.302,-

€ 21,50

Klasse 3

€ 3.302,-

€ 4.024,-

€ 28,41

Klasse 4

€ 4.024,-

€ 4.731,-

€ 32,70

Klasse 5

€ 4.731,-

-

€ 42,20

 
Tabel met normklassen en normvergoedingen per 1 september 2018

               

ondergrens

bovengrens

normvergoeding

per   uur

Klasse 1

-

€ 2.581,-

€ 16,05

Klasse 2

€ 2581,-

€ 3.302,-

€ 21,50

Klasse 3

€ 3.302,-

€ 4.024,-

€ 28,41

Klasse 4

€ 4.024,-

€ 4.731,-

€ 32,70

Klasse 5

€ 4.731,-

-

€ 42,20

 

Tabel met normklassen en normvergoedingen per 1 januari 2018

               

ondergrens

bovengrens

normvergoeding

per   uur

Klasse 1

-

€ 2.435,-

€ 15,14

Klasse 2

€ 2.435,-

€ 3.115,-

€ 20,28

Klasse 3

€ 3.115,-

€ 3.796,-

€ 26,81

Klasse 4

€ 3.796,-

€ 4.463,-

€ 30,84

Klasse 5

€ 4.463,-

-

€ 39,82

 
LET OP: Voor vervangingspools geldt het salaris van de poolmedewerker en niet van de afwezige.

 

terug naar boven Rechtmatig declareren

De declaraties die u indient moeten voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het Reglement Vervangingsfonds. De (eind)verantwoordelijkheid voor het indienen van rechtmatige declaraties ligt bij het schoolbestuur.

 

terug naar boven Termijn

Declaraties moet u binnen 3 maanden en 5 werkdagen, na afloop van de maand waar de declaratie betrekking op heeft, indienen via 'Mijn Vf'. 

 

terug naar boven Is mijn vervanging declarabel? Check het hier!

Met de tool ‘Quick View’ (Pdf) kunt u door het beantwoorden van een paar vragen eenvoudig nagaan of uw vervanging declarabel is.

Lees na het openen van de Quick View de eerste pagina goed door; hier staan enkele belangrijke voorwaarden vermeld. Klik daarna op de button 'Start QuickView'.

Let op dat u niet scrollt in het document! Gebruik alleen de antwoordknoppen of de knoppen ‘Vorige stap’ en ‘Home’ rechts onderaan.

 

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail