mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Volledige bekostiging via het Vervangingsfonds

Is uw schoolbestuur volledig aangesloten bij het Vervangingsfonds? Dan kunt u, onder voorwaarden, de vervangingskosten declareren van medewerkers die zich hebben ziekgemeld of zijn geschorst. Gebruik Mijn Vf voor:

1. het indienen van declaraties

2. het inzien van ingediende declaraties

 

Meer weten over de actuele premies of de vergoeding van declaraties? Bekijk dan het reglement.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Deskundige begeleiding door ons regioteam

Wij helpen schoolbesturen met het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook werken we samen aan  een gezonde werkdruk, arbeidsomstandigheden en een prettige werkomgeving. Om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij het inrichten van een duurzaam personeels-, vervangings- en verzuimbeleid werken we met deskundige regioteams. Wij ondersteunen hierbij zowel de werkgever als de werknemer.

 

Kosteloos gebruik van instrumenten en deelname aan trainingen

U kunt gebruikmaken van onze instrumenten, zodat u kunt voldoen aan onder andere de Arbowetgeving. Daarnaast organiseert het Vervangingsfonds trainingen en bijeenkomsten over de RI&E en de Arbomeester.

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail