mobile menu button
 • Zoeken Zoeken
 • twitter
 • twitter
 • linked in
 • RSS
Thema's - Menu:

Werkdrukscan

De Werkdrukscan is een door het Vervangingsfonds ontwikkeld instrument, waarmee de oorzaken van een verhoogde werkdrukbeleving op school in kaart kunnen worden gebracht. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de zeven domeinen zoals geformuleerd door TNO: Leerlingen, Taak, Collega’s, Persoonlijkheid, Leidinggevende, Organisatie en Privé-situatie.

 

Omdat de Werkdrukscan de oorzaken op individueel niveau inzichtelijk maakt, wordt tevens gewerkt aan bewustwording bij medewerkers. Niet alle oorzaken van een hoge ervaren werkdruk zijn immers een direct gevolg van het werk; ook persoonlijke oorzaken kunnen een rol spelen.

 

De Werkdrukscan kan kosteloos ingezet worden op een school op advies van de adviseur van het Vervangingsfonds.

 

 

terug naar boven Hoe werkt het?

Voordat de Werkdrukscan ingezet wordt, maakt de adviseur van het Vervangingsfonds afspraken met de directie, over:

 • Wie informeert het team over de Werkdrukscan?
 • Wanneer worden de medewerkers uitgenodigd om de Werkdrukscan in te vullen?
 • Tot wanneer kan de Werkdrukscan ingevuld worden?
 • Wanneer worden de uitkomsten op teamniveau aan de directie teruggekoppeld?
 • Hoe en wanneer worden de uitkomsten op teamniveau aan het team teruggekoppeld en ideeën voor verbetering opgehaald?

Daarna ontvangen de medewerkers via mail een uitnodiging om de Werkdrukscan in te vullen. De directie levert hiertoe de e-mailadressen van de medewerkers aan. Het invullen van de scan kost ongeveer 15 minuten en is volledig anoniem. De uitkomsten worden automatisch gegenereerd, met inachtneming van de beveiligings- en privacywaarborgen en eisen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Na het invullen van de Werkdrukscan, worden twee rapportages aangemaakt: de Rapportage Individueel en de Teamrapportage. De  Teamrapportage wordt door de adviseur van het Vervangingsfonds eerst besproken met directie. Daarna wordt deze rapportage besproken met het team en worden gezamenlijk ideeën bedacht hoe de ervaren werkdruk verbeterd kan worden. De directie stelt vervolgens een Plan van Aanpak op.

 

De adviseur van het Vervangingsfonds biedt ondersteuning bij het interpreteren van de uitkomsten uit de Werkdrukscan, het bedenken en verzamelen van mogelijke oplossingen en het opstellen van een Plan van Aanpak.

 

terug naar boven Rapportage Individueel

Iedere medewerker ontvangt direct na afronding van de Werkdrukscan een persoonlijke rapportage via mail. Deze rapportage geeft:

 

 • Een grafisch overzicht van de scores per domein.
 • Conclusies, tips en aanbevelingen.
 • Vijf bijlagen met achtergrondinformatie en handvatten voor het uitvoeren van verbeteringen. Over perfectionisme, de Karpman Dramadriehoek, denkpatronen en nee-zeggen, teamwerk en hoe moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken zijn.

 

De werkgever ontvangt deze individuele rapportage niet. De medewerker kan (als daar behoefte aan is) een gesprek aanvragen met de  leidinggevende  en/of met de adviseur van het Vervangingsfonds. Doel van dit gesprek is om te bespreken wat op individueel niveau gedaan kan worden om de beleefde werkdruk te verminderen.

 

terug naar boven Teamrapportage

Na sluiting van de Werkdrukscan, ontvangt de directie de (geanonimiseerde) teamrapportage van de adviseur van het Vervangingsfonds. Deze rapportage  geeft:

 

 • Een grafisch overzicht van de scores per domein.
 • Tips en aanbevelingen hoe de directie een positieve bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de beleefde  werkdruk.
 • Vijf bijlagen met extra informatie  over werkdruk.

  

Er wordt alleen een teamrapportage aangemaakt als meer dan vijf medewerkers de Werkdrukscan hebben ingevuld. Dit om de anonimiteit te kunnen waarborgen.

 

terug naar boven Praktijkverhalen Werkdrukscan

Bekijk de ervaring van Basisschool de Pijler die aan de slag is gegaan met de Werkdrukscan.

 

terug naar boven Meer informatie

Wilt u meer weten over de Werkdrukscan? Download dan de Factsheet Werkdrukscan of neem contact op met de adviseur van het Vervangingsfonds in uw regio.

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail