mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Welzijnscheck Onderwijspersoneel

De Welzijnscheck Onderwijspersoneel is een (gratis) internetapplicatie, voor het primair onderwijs, waarmee personeelsleden feedback krijgen op hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk. Aan de hand van ongeveer 130 vragen worden energiebronnen en belastende factoren in kaart gebracht. De Welzijnscheck Onderwijspersoneel kan op eigen initiatief, individueel ingevuld worden alsook op organisatieniveau (school, afdeling etc.) worden ingezet. Deze laatste variant geeft naast individuele terugkoppelingen ook automatisch organisatiebrede rapportages. 

 

Aan de slag op organisatieniveau

Wilt u weten hoe het staat met het welbevinden van uw personeel? Of wilt u individuele personeelsleden attenderen op de mogelijkheid van een welzijnscheck? Om gebruik te maken van de Welzijnscheck Onderwijspersoneel heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

 

 

De Welzijnscheck Onderwijspersoneel brengt het risico op overspanning in kaart inclusief de individuele- en organisatiekenmerken die dat risico vergroten of juist verkleinen. Iedereen die de Welzijnscheck Onderwijspersoneel invult, ontvangt automatisch een individuele terugkoppeling over zijn/haar scores met een zeer beknopt advies over eventuele vervolgactie.

 

De school ontvangt automatisch een onderzoeksrapport op organisatieniveau en – afhankelijk van de gekozen onderzoeksopzet - onderliggende locaties, afdelingen etc. Daarnaast bevat het rapport uitsplitsingen naar onderwijspersoneel/onderwijsondersteunend personeel, omvang en duur van het dienstverband etc. Met deze informatie kan zowel een individuele werknemer als de school zich bezinnen op de huidige situatie en eventueel verbeterplannen maken.

 

De resultaten in het rapport zijn niet te herleiden tot personen.

 

Aan de slag op individueel niveau

 

U kunt ook, geheel buiten de school om, op eigen initiatief de vragenlijst invullen. U ontvangt de resultaten dan in een persoonlijk rapport op een door u opgegeven e-mailadres. Dat rapport koppelt terug over uw risico op overspanning en over de individuele- en organisatiekenmerken die daarmee samenhangen. Als de scores daartoe aanleiding geven, krijgt u het advies om in actie te komen, bijvoorbeeld door ondersteuning te zoeken.

 

Downloads

 

Ondersteuning
De adviseurs van het Vervangingsfonds kunnen u adviseren bij het opzetten van een organisatiebreed onderzoek met de Welzijnscheck Onderwijspersoneel. Neem daarvoor contact op met uw regioteam.

 

Voor algemene vragen over de Welzijnscheck Onderwijspersoneel kunt u contact opnemen met de servicedesk via tel: 045-579 81 81 of ...

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail