mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Welzijnscheck Onderwijspersoneel

De Welzijnscheck Onderwijspersoneel is voor iedereen vrij toegankelijk en kosteloos te gebruiken via www.welzijnscheckonderwijspersoneel.nl.

 

Elk werk brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee, ook het werk binnen het primair onderwijs. Het is belangrijk deze risico’s tijdig te signaleren, zodat gerichte maatregelen kunnen worden genomen en uitval voorkomen kan worden. De Welzijnscheck Onderwijspersoneel helpt u om (welzijns)risico’s op tijd te signaleren. De uitkomsten uit de Welzijnscheck Onderwijspersoneel kunt u vervolgens gebruiken om de juiste maatregelen in te zetten.

 

Met de Welzijnscheck Onderwijspersoneel voldoet u aan artikel 18 van de Arbowet, waarin staat dat elke werkgever verplicht is een Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) c.q. een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden aan haar medewerkers.

 

terug naar boven Voor wie

De Welzijnscheck Onderwijspersoneel is bedoeld voor lesgevenden en niet-lesgevenden in het primair onderwijs.

 

terug naar boven Hoe werkt het

De Welzijnscheck Onderwijspersoneel bestaat uit een (digitale) vragenlijst.  In de vragenlijst wordt ingegaan op onderwerpen die te maken hebben met welzijn in relatie tot de werkzaamheden van de school. Daarnaast komen de leefstijl en gezondheidssituatie van de medewerker aan bod. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 30 minuten. Daarna kan een rapportage worden gegenereerd.

 

Individuele medewerkers kunnen er gebruik van maken, maar het instrument kan ook worden ingezet voor een onderzoek op schoolniveau.

 

Onderzoek onder groepen medewerkers

Met de Welzijnscheck Onderwijspersoneel kan een breed onderzoek onder medewerkers van een school of bestuur uitgevoerd worden.  Medewerkers worden dan per e-mail of per brief uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek.

Alle deelnemers ontvangen een persoonlijk rapport, waarin de energiebronnen, stressoren en belastende aspecten van het werk worden getoond. Het gaat in op gezondheidsaspecten en het risico op overspannenheid. Daarnaast kan de onderzoeker op basis van de ingevulde vragenlijsten een (geanonimiseerde) rapportage op groepsniveau laten genereren.

 

Klik hier om een inlogcode als onderzoeker aan te vragen.

 

Let op! Vanwege de benodigde deskundigheid kan een school zo'n onderzoek het beste uitbesteden. De interpretatie van de resultaten vergt namelijk specifieke deskundigheid (van een A&O deskundige en/of bedrijfsarts). Daarnaast werken medewerkers ook eerder mee als een onderzoek door een externe partij wordt uitgevoerd. De anonimiteit kan dan beter gewaarborgd worden.

 

In R]entree 97 (editie november 2016) vertelt een onderzoeker die bij een bestuur de Welzijnscheck Onderwijspersoneel heeft uitgezet over haar ervaringen met het instrument. Ook geeft zij een aantal praktische tips waar u bij het uitvoeren van zo'n onderzoek op moet letten.

 

Individueel onderzoek

Het is ook mogelijk om als medewerker op eigen initiatief de vragenlijst in te vullen. Dus geheel los van een onderzoek op schoolniveau. Wilt u de Welzijnscheck Onderwijspersoneel individueel invullen? Klik dan hier.

 

Na het invullen van de vragenlijst kunt u uw persoonlijk rapport laten genereren. U kunt dit gebruiken als uitgangspunt voor veranderingen en verbeteringen.

 

Let op! Vergeet niet om dit rapport op te slaan op uw eigen computer. Het rapport wordt niet bewaard via de Welzijnscheck Onderwijspersoneel.

 

De download Welzijnscheck Onderwijspersoneel is bedoeld voor werkgevers die hun collega's en/of medewerkers willen informeren over de Welzijnscheck Onderwijspersoneel.

 

terug naar boven Documenten

Factsheet Welzijnscheck Onderwijspersoneel

Handleiding Welzijnscheck Onderwijspersoneel.jan 2016            

Welzijnscheck Onderwijspersoneel - vragenlijst voor lesgevenden            

Welzijnscheck Onderwijspersoneel - vragenlijst voor niet lesgevenden            

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail