mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Voorbeeld verzuimbeleidsplan

Met een goed (ziekte)verzuimbeleid bevordert u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en voorkomt u (ziekte)verzuim. Bij het opstellen of doorontwikkelen van uw verzuimbeleid, kunt u gebruik maken van de richtlijn die wij hiervoor ontwikkelden voor het primair onderwijs: het voorbeeld (ziekte) verzuimbeleidsplan.

 

Het (ziekte)verzuimbeleid is onderdeel van het arbo- en personeelsbeleid en heeft als doel het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en beroepsziekte, het beperken van ziekteverzuim en het naleven van de wetgeving. Een goed en volledig (ziekte)verzuimbeleidsplan gaat in op preventie, herstel, registratie en administratie. Het bevat protocollen en leidraden op het gebied van ziekte en re-integratie, ziekmeldingen, verzuimgesprekken, huisbezoeken en werkhervatting. Ook bevat het een algemene toelichting op de Wet Verbetering Poortwachter.

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail