mobile menu button
 • Zoeken Zoeken
 • twitter
 • twitter
 • linked in
 • RSS
Thema's - Menu:

Voorbeeld arbobeleidsplan

Het voorbeeld arbobeleidsplan is een richtlijn voor het opstellen van een eigen arbobeleidsplan. Het bevat, gedeeltelijk uitgewerkte, elementen die thuishoren in een goed beleidsstuk.

 

 

terug naar boven Doel

Het document kan worden gebruikt om:

 • de doelstellingen en de inhoud van het arbobeleid te formuleren;
 • de verdeling van middelen en taken schriftelijk vast te leggen;
 • het beleid te toetsen aan de geformuleerde doelstellingen en zonodig de doelstellingen periodiek bij te stellen.

 

terug naar boven Voor wie

Het voorbeeld arbobeleidsplan is bedoeld voor schoolbestuur, schoolleiding en personeelsvertegenwoordiging.  

 

terug naar boven Hoe werkt het

Indien u met dit voorbeeld aan slag gaat, is het van groot belang dat u dit afstemt op uw eigen organisatie. Dit betekent dat u minimaal:

 • uw eigen intenties en doelstellingen formuleert;
 • de diverse beleidsonderdelen invult aan de hand van het schoolorganogram;
 • omschrijft hoe de verschillende beleidsonderdelen in de praktijk worden gebracht;
 • de taakverdeling aanpast aan de afspraken die hierover op school zijn gemaakt.

 

terug naar boven Uitgangspositie

In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan, dat een arbobeleidsplan op bestuursniveau wordt vastgesteld. Een apart plan voor elke school is natuurlijk mogelijk, maar ligt minder voor de hand.

 

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail