mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van

Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van is een project in co-creatie met scholen die elke dag te maken hebben met de gevolgen van een hoge werkdruk. Samen onderzoeken we welke interventies nu echt een positieve invloed hebben op de relatie tussen een hoge ervaren werkdruk en een hoog verzuimpercentage. Met als doel de werkdruk en het verzuimpercentage structureel omlaag te brengen.

 

In 2017 is het eerste project (de pilot) Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van afgerond. Hierbij zijn veelbelovende resultaten gerealiseerd in de aanpak van werkdruk. In 2018 is daarom een vervolgproject gestart, met een nieuwe groep scholen. Hieronder leest u meer over dit vervolgproject en de ervaringen van deelnemende scholen. Ook zijn we opnieuw aan de slag (verdieping) gegaan met een aantal scholen die aan de pilot hebben meegedaan. 

 

Aanpak vervolgproject

Interventies die in de pilot goede resultaten hebben opgeleverd worden in het vervolgproject opnieuw ingezet. Denkt u hierbij o.a. aan Management Drives en Oplossingsgericht Verzuimmanagement®.

 

Het vervolgproject is in mei/juni 2018 officieel van start gegaan. Op alle deelnemende scholen is een nulmeting afgenomen met de Werkdrukscan om een duidelijk beeld van de uitgangssituatie te krijgen. De deelnemende scholen hebben vervolgens elk een op de schoolsituatie afgestemd Plan van Aanpak gemaakt.

 

In de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 worden verschillende interventies ingezet om de ervaren werkdruk aan te pakken. Deze interventies sluiten aan bij de uitkomsten van de nulmeting en de input van de deelnemende scholen.

 

Aan het einde van het project vindt op alle deelnemende scholen een éénmeting plaats met de Werkdrukscan. In vergelijking met de verzamelde gegevens aan het begin van het project, kan dan een uitspraak worden gedaan over interventies die een positief effect hebben op zowel verzuim als werkdruk.

 

Ervaringen van deelnemende schoolleiders

Schoolleiders die meedoen aan het project vertellen u graag over hun ervaringen en de opbrengsten voor hun school.

 

Ervaringen vanuit het vervolgproject

 

Ervaringen vanuit het verdiepingsproject 

 

In het artikel 'Verdieping en vervolg Gezonde Werkdruk' in R]entree 103 (editie november 2018) leest u meer over de start van het project. Ook hierin komen een aantal deelnemers aan het woord.

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail