mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van

Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van is een project in co-creatie met scholen die elke dag te maken hebben met de gevolgen van een hoge werkdruk. Samen onderzoeken we welke interventies nu echt een positieve invloed hebben op de relatie tussen een hoge ervaren werkdruk en een hoog verzuimpercentage. Met als doel de werkdruk en het verzuimpercentage structureel omlaag te brengen.

 

In 2017 is het eerste project (de pilot) Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van afgerond. Hierbij zijn veelbelovende resultaten gerealiseerd in de aanpak van werkdruk. In 2018 start daarom een vervolgproject, met een nieuwe groep scholen. Hieronder leest u er meer over. Ook gaan we opnieuw aan de slag (verdieping) met de scholen die aan de pilot hebben meegedaan. 

 

Aanpak vervolgproject

Interventies die in de pilot goede resultaten hebben opgeleverd worden in het vervolgproject opnieuw ingezet. Denkt u hierbij o.a. aan Management Drives en Oplossingsgericht Verzuimmanagement®. Het project gaat in mei/juni 2018 officieel van start. Op alle deelnemende scholen wordt een nulmeting afgenomen met de Werkdrukscan om een duidelijk beeld van de uitgangssituatie te krijgen.

 

In de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 worden verschillende interventies ingezet om de ervaren werkdruk aan te pakken. Deze interventies sluiten aan bij de uitkomsten van de nulmeting en de input van de deelnemende scholen.

 

Aan het einde van het project vindt op alle deelnemende scholen een éénmeting plaats met de Werkdrukscan. In vergelijking met de verzamelde gegevens aan het begin van het project, kan dan een uitspraak worden gedaan over interventies die een positief effect hebben op zowel verzuim als werkdruk.