mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van

Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van is een project van het Vervangingsfonds in co-creatie met scholen die elke dag te maken hebben met de gevolgen van een hoge werkdruk. Er is onderzocht welke interventies nu echt een positieve invloed hebben op de relatie tussen een hoge ervaren werkdruk en een hoog verzuimpercentage. Na een pilot zal dit project een landelijk vervolg krijgen. Het doel is om de werkdruk structureel omlaag te brengen.

 

 

terug naar boven Achtergrond

Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar de werkdruk in het onderwijs.  En ook op de scholen wordt van alles geprobeerd om de hoge ervaren werkdruk aan te pakken. Desondanks krijgen ze er niet echt grip op. 

Los van het feit dat dit de sector een hoop geld kost,  doet dit ook heel wat met de mens achter de medewerker. Of dat nu een leerkracht, conciërge of directeur is. Want uiteindelijk wil iedereen toch ‘gewoon’ lekker werken, met plezier en vanuit een eigen passie en overtuiging? En met een gezonde dosis werkdruk.

 

Het Vervangingsfonds vindt dat het samen met het primair onderwijs moet blijven zoeken naar oplossingen die (wel) werken. Daarom is het project Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van opgestart.

 
Door kennis, ervaring en krachten te bundelen, denken wij dat we samen met de scholen na afloop een paar mooie uitkomsten kunnen presenteren. Uitkomsten waar het hele primair onderwijs voordeel van kan hebben.

 

terug naar boven Hoe werkt het?

Het project kent een planning op hoofdlijnen. Nadere invulling vindt plaats in co-creatie met de deelnemende scholen.

 

In juni 2015 is het project officieel van start gegaan tijdens een kick-off bijeenkomst. Daarnaast is voor de zomervakantie 2015 op alle deelnemende scholen de nulmeting afgenomen met de Werkdrukscan, om een duidelijk beeld van de uitgangssituatie te krijgen.

 

In de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 worden verschillende acties opgezet om de ervaren werkdruk aan te pakken. Deze acties sluiten aan bij de uitkomsten van de nulmeting en de input van de deelnemende scholen.

 

Aan het einde van het project vindt op alle deelnemende scholen een 1-meting plaats. In vergelijking met de verzamelde gegevens aan het begin van het project, kan dan een uitspraak worden gedaan over interventies die een positief effect hebben op zowel verzuim als werkdruk.

 

De uitkomsten uit het project worden begin 2018 verwacht.

 

terug naar boven Deelnemende scholen

Ruim 40 scholen die voldoen aan een aantal criteria doen mee aan het project. Deze criteria zijn: een gemiddeld verzuimpercentage van meer dan 8%, een meldingsfrequentie groter dan 1,3 en een hoge ervaren werkdruk. Aanmelden van nieuwe scholen voor dit project is op dit moment niet mogelijk. 

 

terug naar boven Kennis en ervaring delen

Gedurende de looptijd van het project wordt opgedane kennis en ervaring gedeeld met het primair onderwijs. Dat doen we o.a. via nieuwsberichten op deze site, via de digitale nieuwsbrief en R]entree en via blogs van mensen die betrokken zijn bij het project.

 

Blogs algemeen

 

Blogs over Management Drives en Waarderend Leiderschap

 

R]entree

 

terug naar boven Meer informatie

Wilt u meer weten over het project Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van? Stuur dan een mail naar .... Een inhoudsdeskundige neemt vervolgens contact met u op.