mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

PLAN*V - Tussentijdse resultaten

Dankzij PLAN*V zijn 105 werknemers weer beschikbaar

 

Met PLAN*V biedt het Vervangingsfonds besturen begeleiding en ondersteuning bij de aanpak van hun (zeer) hoog ziekteverzuim. Najaar 2017 hebben onze adviseurs een tussentijdse evaluatie gemaakt van het project. De resultaten daarvan zijn erg bemoedigend. De 64 deelnemende besturen hebben hun gemiddelde ziekteverzuimpercentage met 1,7% doen dalen. Dit betekent dat maar liefst 105 fulltime medewerkers weer beschikbaar zijn. 

 

Zelf ook aan de slag met uw (hoog) ziekteverzuim

Maak een afspraak voor een verkennend gesprek met één van onze adviseurs

 

Wat is PLAN*V?

Besturen met een hoog verzuim staan centraal bij PLAN*V. Kern van de aanpak zijn het gevraagde commitment en de zelfwerkzaamheid van de deelnemende besturen. Ieder bestuur maakt afspraken over de beoogde verzuimdaling, de inzet van contactpersonen en de opzet van werkgroepen. De adviseurs hebben een adviesrol naar de contactpersonen toe. Daarnaast begeleiden zij de werkgroepen bij de uitvoering van hun zelfgemaakte plannen van aanpak.

 

Lees de factsheet over PLAN*V

 

PLAN*V in vogelvlucht 

  • 120 besturen zijn benaderd om deel te nemen aan PLAN*V, 64 daarvan zijn effectief gestart
  • 64 besturen = 424 scholen = 6200 fulltime medewerkers
  • 64 besturen =  17 grote besturen + 23 middelgrote besturen + 19 éénpitters
  • alle besturen samen hadden bij aanvang (schooljaar 2014/2015) een gemiddeld verzuimpercentage van 8,8%, dit komt overeen met een continu verzuim, gedurende het hele schooljaar, van 531 fulltime medewerkers

 

De succesfactoren van PLAN*V

Twee factoren zijn volgens onze adviseurs bepalend voor het succes van PLAN*V: gevraagd commitment en maatwerkaanpak.

 

Commitment

Voor deelname aan PLAN*V vragen we commitment van het bestuur, ruim 2 jaar lang, hetgeen wordt vastgelegd in een convenant. Schoolbestuur én Vervangingsfonds ondertekenen dit convenant.

 

Maatwerkaanpak

Ieder bestuur moet zelf aan de slag met het plan van aanpak, de benoeming van een contactpersoon en de start van een werkgroep. Zo kan ieder bestuur zijn eigen maatwerkaanpak bepalen.

 

Eindevaluatie

PLAN*V is gestart in oktober 2015 en loopt tot mei 2018. Na afloop van PLAN*V zal een extern bureau een eindevaluatie uitvoeren. Wij hopen de succesvolle cijfers vast te kunnen houden of nog verder te verbeteren.

 

Ervaringen van deelnemende besturen

Scholen van Oranje aan de slag met PLAN*V

Spectaculaire daling ziekteverzuim bij Portalis