mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Arbocatalogus PO

Werken met gezond verstand

 

In de Arbocatalogus PO leest u aan welke voorschriften van de Arbowet u moet voldoen en hoe u deze in de praktijk op uw school kunt toepassen, om een zo veilig en gezond mogelijk werkklimaat te realiseren.  De Arbocatalogus PO is gekoppeld aan de Arbomeester, hèt branche-instrument voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor kunt u oplossingsrichtingen uit de Arbocatalogus PO direct koppelen aan de risico’s die naar voren komen uit uw RI&E.

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Arbocatalogus PO en/of volg ons via LinkedIn.

 

Ontwikkeling Arbocatalogus PO

De Arbocatalogus PO is ontwikkeld door de vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties uit het primair onderwijs en mensen uit de praktijk. Het Vervangingsfonds en TNO Innovation for life zijn betrokken bij de bouw, het beheer en onderhoud ervan.

 

De catalogus maakt deel uit van de cao PO en wordt jaarlijks getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Meer weten?

Download de Combifolder Arbomeester/ArbocatalogusPO.