mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Over ons - Menu:

Het bestuur

Het bestuur van het Vervangingsfonds bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en acht leden. Vier leden zijn benoemd op voordracht van de werknemersorganisaties uit het primair onderwijs. De andere vier op voordracht van de PO-Raad.

 

 

terug naar boven Bestuursleden

 
mw. G. Faber Voorzitter         
   
Benoemd op voordracht van de werknemersorganisaties:

mw. G.P.M. van Haren

 

 

AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders)

AC (Ambtenarencentrum)

dhr. J. Veenstra FvOv/CMHF (Federatie van Onderwijsvakorganisaties)
dhr. W. Prins CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond)
mw. E. Stolk AOb (Algemene Onderwijsbond)
   
Benoemd op voordracht van de PO-Raad:  
Vacature  PO-Raad
dhr. H.G. Olfers  PO-Raad
dhr. H. Hoedemakers  PO-Raad
Vacature  PO-Raad

terug naar boven Bestuursvergaderingen

Voor 2019 zijn volgende bestuursvergaderingen gepland:

24 januari 19 september
13 maart 9 oktober
18 april 28 november
6 juni  

De bestuursbesluiten uit deze vergaderingen vindt u bij 'Van het bestuur'.

 

terug naar boven Vacatieregeling

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens functionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) ingegaan. Gezien de werkzaamheden van het Vervangingsfonds conformeert het fonds zich aan deze wet en heeft het fonds de Regeling vacatiegelden vastgesteld voor de bezoldiging van haar bestuursleden.

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail