mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Over ons - Menu:

Modernisering Vervangingsfonds

De modernisering van het Vervangingsfonds beoogt dat “goed werkgeverschap” beter wordt beloond. Een commissie, onder leiding van Mr. N. Ph. Geelkerken, heeft het Vervangingsfonds hierover geadviseerd.

De aanbevelingen van dit advies zijn door het bestuur overgenomen en geïmplementeerd. Deze aanbevelingen waren gericht op het vereenvoudigen van het reglement, het verbeteren van de dienstverlening, het terugdringen van de onrechtmatigheid en het versterken van de prikkelwerking teneinde schoolbesturen een grotere prikkel te geven hun verzuimbeleid te verbeteren. 

 

Sociale partners zijn het eens over het te bereiken eindplaatje van deze modernisering, namelijk een stelsel dat zich kenmerkt door werkgevers die volledig zelf verantwoordelijk worden voor:

 

  • het ziekteverzuim, het voorkomen ervan en de zorg voor het beperken van de duur;
  • kwalitatief goede vervanging zodanig dat de continuïteit van het onderwijs is gewaarborgd én de werkdruk van leraren, niet toeneemt;
  • het maken van keuzes over het afdekken van financiële risico’s van verzuim.

 

Sociale partners verschillen nog wel van mening over de manier waarop, het tempo waarin en het tijdstip waarop dit eindplaatje moet worden bereikt. Het Vervangingsfonds ondersteunt schoolbesturen bij de transitie naar dit nieuwe stelsel en stimuleert hen dit op een verantwoorde, zorgvuldige en beheersbare wijze te realiseren.  

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail