mobile menu button
 • Zoeken Zoeken
 • twitter
 • twitter
 • linked in
 • RSS
Over ons - Menu:

Onze aanpak/visie

Het primair onderwijs is gebaat bij een gezonde, duurzame arbeidsmarkt en als gevolg daarvan zo laag mogelijke en beheersbare vervangingskosten. Het Vervangingsfonds streeft naar duurzame inzetbaarheid: iedereen op de juiste plek met plezier aan het werk. Met onze regioteams ondersteunen en adviseren wij alle schoolbesturen (ook eigenrisicodragers) om het personeels-, verzuim- en vervangingsbeleid duurzaam vorm te geven en te borgen met als doel een gezonde arbeidsmarkt en het terugdringen en beheersbaar maken  van de vervangingskosten.

 

Schoolbesturen moeten in staat zijn om de financiering van vervanging van door ziekte afwezig personeel duurzaam te kunnen dragen en voldoende prikkels hebben om de vervangingskosten beheersbaar te houden:

 

Wij ondersteunen schoolbesturen bij het maken van de keuze en het proces naar duurzaam eigenrisicodragerschap.

 

In onze aanpak maken wij gebruik van:

 • ruim 25 jaar expertise binnen het primair onderwijs
 • kennisdeling
 • sturingsinformatie op landelijk, regionaal en individueel niveau
 • synergie in aanpak van breed gesignaleerde problemen
 • synergie met partners als het Participatiefonds
 • gerichte subsidieregelingen voor het scholenveld

 

 

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail