mobile menu button
 • Zoeken Zoeken
 • twitter
 • twitter
 • linked in
 • RSS
Over ons - Menu:

Subsidie Lerend Werken nu ook voor adjunct-directeuren

Verruiming doelgroep subsidie één van de uitkomsten onderzoek

 

De subsidie Lerend Werken kan nu ook aangevraagd worden door adjunct-directeuren in het primair onderwijs. Net als directeuren kunnen zij in aanmerking komen voor een financiële vergoeding voor een persoonlijk coaching-on-the-job traject, gericht op de eigen professionele ontwikkeling op het gebied van de verzuimaanpak op school.

 

Deze verruiming van de doelgroep komt voort uit het recente onderzoek van het Vervangingsfonds naar de subsidie Lerend Werken via een (anonieme) online vragenlijst. Het doel van dit onderzoek was enerzijds om te achterhalen of de subsidieregeling voldoende bekend is bij schoolleiders. Anderzijds om

-waar nodig- inhoudelijke wijzigingen door te voeren, zodat de subsidie (nog) beter aansluit bij de dagelijkse praktijk van schoolleiders.

 

Uit het onderzoek is verder gebleken dat:

 • de subsidie in een behoefte voorziet
  De subsidie Lerend Werken is in 2016 ontwikkeld op basis van een gesignaleerde behoefte bij schoolleiders. De uitkomsten uit het onderzoek bevestigen deze behoefte: 75% van de schoolleiders die bekend is met de subsidie Lerend Werken vindt dat de subsidie in een behoefte voorziet. En 30% is voornemens de subsidie Lerend Werken aan te vragen voor de eigen leervraag.
 • de bekendheid van de subsidie nog te laag is
  Nog lang niet alle schoolleiders in het primair onderwijs weten dat ze een subsidie kunnen aanvragen bij het Vervangingsfonds: 75% geeft aan nog niet gehoord te hebben van de subsidie Lerend Werken.
 • de inhoud van de subsidie nog te onbekend is
  Ongeveer 40% van de schoolleiders geeft aan dat ze weet waar de subsidie over gaat, maar heeft toch een verkeerd beeld bij de inhoud van de subsidieregeling. Sommigen denken dat het gaat om het voorkomen of oplossen van hun eigen individuele verzuim. Vele anderen verwarren de subsidie Lerend Werken met de 'Regeling Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs' van het Ministerie van OCW.

 

We blijven de subsidie Lerend Werken de komende maanden nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij schoolleiders (directeuren én adjunct-directeuren), bestuurders en personeelsfunctionarissen. Het doel is immers dat  zoveel mogelijk schoolleiders weten dat deze subsidie er is en er ook gebruik van gaan maken.

 

Meer weten?

Klik op een van de onderstaande links als u meer wilt weten over:

 

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit bericht? Mail uw vraag dan naar ....

Naar overzicht
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail