mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Over ons - Menu:

Nieuw innovatieprogramma 'Aardgasvrije en frisse basisscholen': aanmelden kan tot 1 oktober 2018

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse scholen’  van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Hiervoor is € 5 miljoen beschikbaar.

 

Minister Ollongren en de VNG roepen gemeenten en basisscholen op pilotprojecten voor te dragen die zorgen voor meer kennis over renovaties met ambities op het gebied van een aardgasvrije energievoorziening en het verbeteren van het binnenklimaat. Dat kan tot 1 oktober 2018 via www.aardgasvrijescholen.nl.

 

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van verschillende partijen kiest 10 pilots uit de voorgedragen projecten. Deze pilots moeten bijdragen aan de ontwikkeling van breed toepasbare en zo goedkoop mogelijke werkwijzen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken. Ook wordt gezocht naar innovaties om het binnenklimaat op scholen te verbeteren, want temperatuurbeheersing en ventilatie zijn vaak een knelpunt.

 

Voor de tien pilots is € 3,5 miljoen beschikbaar; dat is € 350.000 per schoolgebouw. Daarnaast is er in totaal € 1,5 miljoen beschikbaar voor begeleiding van de geselecteerde pilots en ontwerpvergoedingen voor deelnemende marktpartijen.

Naar overzicht
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail