mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Over ons - Menu:

Verzuimcijfers primair onderwijs 2017 bekend

Onlangs is het rapport ‘Verzuimonderzoek PO en VO 2017’ verschenen. Hieruit blijkt dat het ziekteverzuimpercentage onder het onderwijzend personeel in het primair onderwijs (basisonderwijs én speciaal onderwijs) van 2016 op 2017 is gedaald van 6,3% naar 6,0%. De meldingsfrequentie vertoont een vrij stabiel patroon over de laatste jaren. In 2017 is wel een lichte daling te zien naar 1,0.  De gemiddelde verzuimduur is in 2017 gestegen naar 22 dagen (was 20 dagen).


Ook voor het onderwijsondersteunend personeel is het ziekteverzuimpercentage van 2016 op 2017 gedaald, namelijk van 6,6% naar 6,4%. De meldingsfrequentie is in 2017 licht gedaald tot 0,9. De gemiddelde verzuimduur is gestegen van 20 dagen in 2016 naar 21 dagen in 2017.

 

Net als in voorgaande jaren is het verzuimpercentage het hoogst in het speciaal onderwijs en onder het ondersteunend personeel hoger dan onder het onderwijzend personeel.


Lees het volledige Rapport Verzuimonderzoek PO en VO 2017

Naar overzicht
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail