mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Over ons - Menu:

Vergoeding voor vervanger zonder lesbevoegdheid op 1ste ziektedag

In het Reglement Vervangingsfonds staat dat de vervanger van een leerkracht lesbevoegd moet zijn. In de ‘Handreiking lerarentekort’ van het ministerie van OCW, die in november 2018 is gepubliceerd, is onder meer opgenomen dat in bepaalde noodgevallen en bij uitzondering iemand kan worden ingezet zonder lesbevoegdheid.

 

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft daarom besloten om de vervanging van een zieke leerkracht door iemand zonder lesbevoegdheid voor de eerste dag van afwezigheid te vergoeden. Voor de overige dagen vergoeden we alleen lesbevoegde vervangers. Deze uitzondering geldt per ziektegeval van een afwezige leerkracht.

 

De wijziging geldt uitsluitend voor de schoolbesturen die vallen onder de reguliere aansluiting van het Vervangingsfonds en gaat in per 1 mei 2019. Vanaf eind juni kunt u in Mijn VF - via de na-declaratietool - hiervoor uw declaraties indienen.

Naar overzicht
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail