mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Over ons - Menu:

Nieuw format werkplan voor een effectieve aanpak van werkdruk

Zijn de oorzaken van werkdruk op uw school bekend en heeft u die besproken in het team? Dan is het tijd voor een aanpak. Het Platform Werkdruk ontwikkelde het format werkplan ‘Samen werken aan werkdruk’ om hier effectief mee aan de slag te gaan. Het format biedt een structuur om duidelijke doelstellingen en acties te formuleren en de gewenste resultaten in kaart te brengen. Zo kunt u uw aanpak ook makkelijker evalueren.

 

In het format benoemt u de werkdrukthema’s van uw school. Die kunnen geïnventariseerd zijn met de Werkdrukscan van het Vervangingsfonds. In het format komen dan de werkdrukthema’s gebaseerd op de 7 domeinen uit de Werkdrukscan terug: leerlingen, taken, persoonseigenschappen, collega’s, leidinggevenden, school/cultuur en privé. Bij elk thema beschrijft u welk doel u wilt bereiken, wat het gewenste resultaat is, welke activiteiten dat vraagt, wie die activiteiten uitvoert, wanneer het klaar moet zijn en hoe en wanneer geëvalueerd wordt. De adviseur van het Vervangingsfonds kan u hierbij ondersteunen.

 

Meer informatie, het format en een toelichting op het werkplan met een voorbeeld vindt u op www.platformwerkdrukpo.nl.

Naar overzicht
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail