mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Over ons - Menu:

Let op: Formulier Arboverklaring gewijzigd!

Als een medewerker langer dan zes weken afwezig is door ziekte, dient het schoolbestuur een verklaring van de arboarts of bedrijfsarts te uploaden via ‘Mijn Vf’ waaruit blijkt dat de betrokken medewerker ziek is. Zowel het formulier Arboverklaring als de voorbeeldbrief waarmee u uw arbodienst kunt informeren over dat formulier, zijn nu gewijzigd. Voortaan kunt u de volgende documenten te gebruiken:


Formulier Arboverklaring

Voorbeeldbrief

 

Beide documenten zijn aangepast naar aanleiding van vragen en onduidelijkheden over de oorspronkelijke versies.  

 

Het Vervangingsfonds mag alleen de noodzakelijke gegevens ontvangen. Wij raden u  aan bovenstaand formulier Arboverklaring te gebruiken, om vertraging in de verwerking te voorkomen. In dit formulier worden namelijk alleen de gegevens gevraagd die aangeleverd mogen en moeten worden. Daarmee voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Een arbodienst mag een eigen of ander formulier gebruiken, mits dat niet meer informatie bevat dan de door ons gevraagde gegevens. Medische gegevens mogen in geen enkel geval aan het Vervangingsfonds verstrekt worden!

Naar overzicht
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail