mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Over ons - Menu:

Geactualiseerd ‘Voorbeeld ziekteverzuimbeleidsplan’ beschikbaar

Op de website van het Vervangingsfonds vindt u verschillende voorbeelden van beleidsplannen: richtlijnen die u kunt gebruiken als basis voor uw eigen beleidsplannen of om uw bestaande plannen aan te scherpen. Het ‘Voorbeeld ziekteverzuimbeleidsplan’ is onlangs geactualiseerd.

 

Naar het 'Voorbeeld ziekteverzuimbeleidsplan' 

 

Het ‘Voorbeeld ziekteverzuimbeleidsplan’ is een uitwerking van de regels waar verzuimbeleid aan moet voldoen en omschrijft maatregelen ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid en ter voorkoming en beperking van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van werknemers. Het ziekteverzuimbeleid draagt kortom bij aan het scheppen van een optimaal werkklimaat in overeenstemming met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Arbowet, Wet Verbetering Poortwachter (WVP), regeling Ziekte en Arbeidsgeschiktheid Primair Onderwijs (ZAPO) en overige relevante regelgeving.

 

Andere voorbeelden van beleidsplannen op deze website zijn:

Voorbeeld arbobeleidsplan

Voorbeeld veiligheidsplan

Voorbeeld alcoholprotocol

Naar overzicht
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail