mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Over ons - Menu:

Effectmeting 2017 Regionale Transfercentra in primair onderwijs: focus verleggen

Van 2014 tot 2016 richtten schoolbesturen in het primair onderwijs dankzij het sectorplan PO tien Regionale Transfercentra op. Deze RTC’s waren destijds gericht op behoud van werkgelegenheid, vergroten werkzekerheid en stimuleren werkcreatie voor starters. Ecorys voerde in het najaar van 2017 een peiling uit naar het effect van deze RTC’s.

 

Lees de effectmeting 2017 Regionale Transfercentra

 

Van krimp naar tekort
De samenwerking van schoolbesturen in RTC’s is opgezet in krimpregio’s in een periode waarin de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs er anders uitzag dan nu. In de betreffende regio’s kampten schoolbesturen met een overschot aan leraren waardoor een forse instroom in de ww werd voorzien. Net als in andere delen van het land hebben deze schoolbesturen te maken met een situatie van toenemende krapte.

 

Deze krapte op de arbeidsmarkt voor leraren is vooral in de vervangingspools van de RTC’s voelbaar. De pools raken leeg, omdat medewerkers doorstromen naar een vaste plek voor de klas. Daarnaast kunnen vervangers door de grote vervangingsvraag selectiever zijn. Hierdoor is het lastiger om korte vervangingsopdrachten via de pool op te vangen. Al met al legt de huidige arbeidsmarktsituatie druk op samenwerking in een RTC.

 

Focus verleggen
Voor de toekomst van de RTC’s is het daarom van belang de focus te verleggen naar andere arbeidsmarktvragen die schoolbesturen gezamenlijk kunnen oppakken. De RTC’s zoeken oplossingen voor het lerarentekort door als schoolbesturen in een regio gezamenlijk met de pabo te werken aan een sluitende aanpak voor starters en door te investeren in loopbaanbegeleiding en professionalisering van de huidige leraren in de pool. Daarnaast kunnen RTC’s ook van waarde zijn voor het gezamenlijk beperken van ziekteverzuim, intensiveren van begeleiding van starters, of investeren in werving, opleiding en begeleiding van zij-instromers en herintreders.

 

Advies regionale samenwerking
Voor schoolbesturen met vragen over regionale samenwerking hebben het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds en Participatiefonds het expertisecentrum ‘POvoorderegio’ opgericht. Het expertisecentrum helpt schoolbesturen bij het ontwikkelen van een plan van aanpak om regionale samenwerking tussen po-besturen op te zetten en te organiseren. Kijk voor meer informatie op www.povoorderegio.nl.

Naar overzicht
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail