• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Welzijn:

Werkdruk

De werkdruk in het primair onderwijs is al jaren een punt van aandacht. Er is veel onderzoek gedaan naar werkdruk en er zijn al diverse maatregelen genomen om de werkdruk aan te pakken. Toch blijkt uit allerlei onderzoeken dat de (ervaren) werkdruk nog steeds toeneemt.

 

Het Vervangingsfonds ontwikkelt ondersteunende producten en diensten, om de stijgende tendens ten aanzien van werkdruk (en werkstress) in het primair onderwijs te doorbreken.

 

 

terug naar boven Algemeen

Werkdruk leidt niet per definitie tot stress. Het kan wel één van de zaken zijn die werknemers aanwijzen als verklaring voor hun stress.  

 

Bij werkdruk onderscheiden we risico's voor individuen, groepen of de hele schoolorganisatie. Werkstress kan veroorzaakt worden door werkdruk, maar er kunnen ook persoonsgebonden oorzaken achter liggen.

 

terug naar boven Voor wie

De wetgever verlangt dat de werkgever beleid voert om een te hoge werkdruk te voorkomen. Of, als dat niet kan, om stress zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast hebben ook medewerkers een verantwoordelijkheid in het voorkomen en aanpakken van werkstress. Werkstress kan namelijk ook veroorzaakt worden door persoonsgebonden oorzaken, zoals een disbalans tussen werk-privé of te weinig ontwikkelde vaardigheden. 

 

Mensen verschillen in de manier waarop zij met werkdruk of werkstress omgaan of hoe zij op gebeurtenissen reageren. Universeel toepasbare oplossingen in de aanpak van werkdruk en werkstress zijn er dan ook vrijwel niet. Er is vaak een vorm van maatwerk nodig.

 

terug naar boven Producten en diensten

In 2012 hebben we het project Schakel! gelanceerd. De Subsidie Meerkracht en de Tenderregeling Werkplezier maakten daar deel van uit. Het project Schakel! is inmiddels afgerond. Vanuit de Tenderregeling Werkplezier worden verschillende praktijkverhalen beschikbaar gesteld aan het primair onderwijs. Ga naar de praktijkverhalen.


Verder hebben we de Werkdrukscan ontwikkeld: een vragenlijst waarmee ingezoomd wordt op de achterliggende oorzaken van geconstateerde werkdruk. De werkdrukscan wordt ingezet in overleg met uw regioadviseur.

 

In co-creatie met een geselecteerde groep scholen die kampen met een hoge werkdruk en een hoog verzuim, hebben we in het voorjaar van 2015 het project Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van gestart. Dit project loopt tot en met schooljaar 2016-2017, daarna wordt geëvalueerd. De uitkomsten verwachten we in het najaar van 2017.

 

terug naar boven Informatie

Voor advies en maatwerk kunt u terecht bij uw adviseur. Daarnaast is tijdens kantooruren ook het Arbo AdviesCentrum PO bereikbaar via 045- 579 81 81 en  ....

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail