• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Welzijn:

Veiligheid

Scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met incidenten op het gebied van agressie, geweld en seksuele intimidatie. Ook neemt het gevoel van onveiligheid bij het onderwijspersoneel toe.

 

Werken aan gezonde arbeidsomstandigheden betekent ook systematisch aandacht hebben voor eventuele knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Deze continue systematische aandacht is vanuit de Arbowet verplicht.

 

Met de Arbomeester kan de school zelf knelpunten opsporen, om ze vervolgens op te lossen. De Arbocatalogus PO kan hierbij ondersteunen. Desondanks kan zich op elke school een noodsituatie voordoen, zoals persoonlijk letsel of brand. De Arbowet en het besluit Bedrijfshulpverlening leggen de school verplichtingen op om de gevolgen van een noodsituatie voor alle in een school aanwezige mensen (leerlingen of studenten, personeel en anderen) zoveel mogelijk te beperken.

 

Het Vervangingsfonds heeft veiligheid tot een van zijn aandachtspunten benoemd. Het fonds biedt u verschillende producten en diensten aan op het gebied van agressie, geweld en seksuele intimidatie en bedrijfshulpverlening (BHV).

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail