• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Verzuim & Re-integratie:

Tenderregeling Werkplezier

De Tenderregeling Werkplezier was een ‘anders dan anders’-subsidieregeling voor het primair onderwijs, gericht op het verminderen van werkdruk door het vergroten van het werkplezier.

 

Meer plezier in het werk kan de werkdruk verminderen.  Met de Tenderregeling Werkplezier daagde het Vervangingsfonds werkgevers en medewerkers in het primair onderwijs  uit om vernieuwende projecten te ontwikkelen die zich richten op het verminderen van werkdruk door het vergroten van werkplezier. Om eens met een andere bril naar werkdruk te kijken en een positieve, innovatieve aanpak te ontwikkelen. Het fonds is namelijk van mening dat de kracht en inspiratie om goede ideeën te ontwikkelen volop aanwezig zijn bij de besturen en scholen zelf!

 

Het Vervangingsfonds beloonde de beste ideeën met een subsidiebedrag en zorgt op een later tijdstip voor een brede verspreiding van de ‘best practices’ die hieruit voortkomen. Zo profiteert uiteindelijk het hele primair onderwijs van deze regeling.

 

Meer informatie over deze regeling vindt u in Reglement Tenderregeling Werkplezier.

 

Ideeën ter inspiratie

Bent u nieuwsgierig naar enkele ideeen van uw collega’s in het PO? Bijvoorbeeld omdat u zelf ook aan de slag wilt met het creëren van werkplezier? Kijk dan eens naar de volgende 10 gesubsidieerde ideeën.

 

Of lees het interview met directie en medewerkers van Openbaar Onderwijs Terschelling over hun met succes in de praktijk gebrachte project: Godinnen op Terschelling; Archetypen inzetten om werkplezier te verhogen.

 

Vragen

Heeft u vragen over de Tenderregeling Werkplezier? Neemt u dan contact op met het Arbo AdviesCentrum van het Vervangingsfonds via 045 - 579 81 81 of via ....

 

 

De Tenderregeling Werkplezier maakte deel uit van het beleidsprogramma Schakel! van het Vervangingsfonds.