• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Verzuim & Re-integratie:

PLAN ● V

In juni 2015 is het Vervangingsfonds gestart met een nieuw project, PLAN ● V. Minder verzuim -> minder kosten,  waarbij besturen met een langdurig hoog verzuim centraal staan. De basis voor dit project is een intensief partnerschap tussen het schoolbestuur en het Vervangingsfonds. 

De einddatum van PLAN ● V is 1 mei 2018.

 

Doel: U op weg helpen naar eigenrisicodragerschap

Op termijn moet uw schoolbestuur de kosten voor vervanging zelf dragen. Het Vervangingsfonds helpt uw schoolbestuur op weg om eigenrisicodrager te worden. Minder verzuim resulteert in minder vervangingskosten.

 

Doelgroepen

Voor wie is PLAN ● V bedoeld?

  • Schoolbesturen met een verzuimpercentage hoger dan 9,5% over de eerste helft van schooljaar 2014-2015 en hoger dan 9,5 % over schooljaar 2013-2014
  • Schoolbesturen met een verzuimpercentage  tussen de 7,0% en 9,5% over de eerste helft van schooljaar 2014-2015 en schooljaar 2013-2014

 

Voorwaarden

Commitment van het schoolbestuur, hetgeen vastgelegd wordt in een convenant. In het convenant worden de doelstellingen, verplichtingen, convenantspartijen, uitvoering, duur, overleg en evaluatie benoemd. Dit convenant wordt door beide partijen ondertekend.

 

Aanpak 

Stap 1:

 

Een verkennend   gesprek waarin de intentie tot deelname wordt uitgesproken. In een volgend   gesprek wordt dit vastgelegd in een intentieverklaring.

Stap 2:

 

Een eerste analyse   van de visie, het beleid en de handelswijze van het schoolbestuur met   betrekking tot ziekteverzuim wordt uitgevoerd door de adviseur van het Vervangingsfonds.

Stap 3:

Het opstellen van   het plan van aanpak, op basis van de eerste analyse,  gebeurt in co-creatie met de adviseur. In   de meeste situaties wordt hiervoor een werkgroep samengesteld.

Stap 4:

Het ondertekenen van   het convenant vindt plaats binnen een termijn van 6 weken na ondertekening   van de intentieverklaring.

Stap 5:

 

Het uitvoeren van   het plan van aanpak gebeurt in co-creatie met de adviseur van het   Vervangingsfonds en de leden van de werkgroep. De werkgroep komt regelmatig   bij elkaar voor overleg.  De uitvoering   start met een 0-meting.

Stap 6:

Het uitvoeren van   een 1-meting en eindevaluatie vindt plaats vóór 1 mei 2018.

 

Periodiek voortgangsoverleg

Ieder half jaar vindt, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het schoolbestuur,  een voortgangsoverleg plaats. Tijdens dit overleg wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de ziekteverzuimcijfers en de voortgang van het plan van aanpak. Op basis van tussentijdse bevindingen kan het plan van aanpak worden aangepast c.q. aangevuld.

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met uw adviseur.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail