• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Verzuim & Re-integratie:

Subsidie Lerend Werken

Besturen en scholen in het primair onderwijs vinden het belangrijk dat hun medewerkers  op een gezonde manier en met plezier kunnen werken, nu en in de toekomst. Want dat is goed voor de medewerkers, de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. Maar het is ook noodzakelijk voor een financieel gezonde organisatie. Het is voor besturen en scholen dus van belang dat zij grip krijgen en/of houden op het (ziekte)verzuim.

 

Schoolleiders (directeuren en adjunct-directeuren) spelen daarbij een grote rol. Zij hebben namelijk een spilfunctie binnen de school. Elke dag wordt er een beroep gedaan op zijn/haar kennis en vaardigheden, ook op het gebied van verzuim en ziekte. Het kan dan voorkomen dat hij/zij te maken krijgt met een lastige situatie of dat hij/zij weerstand ervaart. En soms blijkt de praktijk gewoonweg weerbarstiger dan de theorie.

 

Individuele begeleiding op de werkplek kan de schoolleider - en daarmee ook de school -  dan verder helpen. De subsidie Lerend Werken haakt hier op in.

 

 

terug naar boven Doel

Het doel van de subsidie Lerend Werken is schoolleiders in de eigen werkomgeving te ondersteunen in hun verdere professionalisering op het gebied van de verzuimaanpak op hun school.

 

terug naar boven Voor wie?

De subsidie Lerend Werken is bedoeld voor schoolleiders (directeuren en adjunct-directeuren), die in dienst zijn bij een bestuur* in het primair onderwijs.

 

* incl. eigenrisicodragers

 

terug naar boven De subsidie

De subsidie Lerend Werken kan aangevraagd worden voor een persoonlijk coaching on the job traject, gericht op de professionele ontwikkeling van de schoolleider op het gebied van de verzuimaanpak op school.  Via de subsidie wordt 80% van de kosten van het coaching traject vergoed, met een maximum van € 2.500,- per schoolleider.

De subsidieregeling loopt tot en met augustus 2018.

 

De regeling biedt echter meer voordelen, namelijk extra verdieping via een ‘lerend netwerk verzuim’ en een mogelijke bijdrage aan de herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

 

Extra verdieping 

Het Vervangingsfonds biedt schoolleiders aan wie de subsidie Lerend Werken is toegekend, de mogelijkheid kosteloos deel te nemen aan een ‘lerend netwerk verzuim’. In kleine groepjes verdiepen zij zich onder begeleiding van een deskundige in het thema ‘verzuim’ en wisselen zij ervaringen uit.

 

Deze netwerken vinden bij voldoende aanmeldingen plaats op een aantal nog nader te bepalen momenten in het schooljaar. Schoolleiders aan wie de subsidie Lerend Werken is toegekend ontvangen automatisch bericht over het ‘lerend netwerk verzuim’.

 

Schoolleidersregister PO

Het coaching on the job traject en de deelname aan het ‘lerend netwerk verzuim’ kunnen via het ‘informeel leren’ dus bijdragen aan de herregistratie in het Schoolleidersregister PO. De schoolleider dient dan wel vóórdat de coaching van start gaat al geregistreerd te staan in het register.
 

De subsidie Lerend Werken is door het Schoolleidersregister PO aangemerkt als bron voor informeel leren. Dit houdt in dat de subsidie gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere  professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van de ontwikkeling van de schoolleider via informeel leren. 

 

SRPO_Symbool_Informeel_Leren_RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op www.schoolleidersregisterpo.nl leest u meer informatie over het informeel leren.

 

terug naar boven Ervaring uit de praktijk

Een van de directeuren die de subsidie Lerend Werken heeft aangevraagd, vertelde in een openhartig interview wat het coachingtraject hem en zijn school gebracht heeft.

 

Het verhaal van directeur Roovers

 

terug naar boven Voorwaarden en subsidieplafond

Voor de subsidie Lerend Werken gelden een aantal voorwaarden. Zo moet de coach voldoen aan een aantal voorwaarden en dient de subsidieaanvraag vergezeld te gaan van een aantal specifieke gegevens en documenten. U vindt deze en alle overige voorwaarden terug in het volgende document:

 

Reglement subsidie Lerend Werken

 

Neemt u deze voorwaarden goed door, vóórdat u een coach contracteert en een subsidieaanvraag indient!

 

Het subsidieplafond is door het bestuur van het Vervangingsfonds vastgesteld op € 1.750.000,- voor de periode van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018. 

terug naar boven
Subsidie aanvraag

De schoolleider die een persoonlijk coaching on the job traject gericht op de verzuimaanpak op school wil volgen, overlegt dit eerst met zijn werkgever. Bij toestemming formuleert de schoolleider zijn/haar leervraag en -doelen en zoekt hier een geschikte coach bij die aan de voorwaarden voldoet. Daarna dient de werkgever de subsidie aanvraag via www.mijnvf.nl in*.

 

Meer informatie over de leervraag vindt u in de FAQ .

 

terug naar boven Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidie Lerend Werken? Kijk dan in de FAQ over de subsidieregeling of neem contact opnemen met onze helpdesk. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via:

 

T: 045 - 579 81 07

E: ...

 

 

*Let op! Is de subsidietool in 'Mijn Vf' voor u als werkgever niet zichtbaar? Dan heeft u waarschijnlijk alleen een raadpleeg-autorisatie voor dit systeem. U dient dan een muteer-autorisatie aan te vragen, waarmee de subsidietool wel zichtbaar wordt in 'Mijn Vf'. Deze autorisatie vraagt u aan door een email te sturen naar  ..., o.v.v. uw naam en huidige inlogcode voor 'Mijn vf".

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail