• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Verzuim & Re-integratie:

Advies bij re-integratie

Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs die advies willen over een moeizaam verlopend re-integratieproces kunnen een beroep doen op de adviseur van het Vervangingsfonds.  Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

 

 

terug naar boven Doel

De adviseur geeft de werkgever en de werknemer meer inzicht en duidelijkheid in de ontstane situatie en reikt  voorstellen en handvatten aan om tot een oplossingsrichting voor re-integratie te komen. 

 

terug naar boven Hoe werkt het?

Door middel van gesprekken met de werkgever en de werknemer (en indien noodzakelijk met andere betrokken partijen), inventariseert en analyseert de adviseur de knelpunten. Daarna vindt een gezamenlijk gesprek tussen de werkgever, de werknemer en de adviseur plaats. Tijdens dit gesprek worden de bevindingen besproken en maken werkgever en werknemer afspraken over het vervolgtraject.

De uitvoering van dit vervolgtraject dienen de werkgever en de werknemer zelf ter hand te nemen. Het vervolgtraject kan gericht zijn op re-integratie bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort worden alternatieve oplossingen voorgesteld.  

 

terug naar boven Voorwaarden

U kunt de adviseur van het Vervangingsfonds inschakelen als:
• de re-integratie van een zieke werknemer vast dreigt te lopen (bijvoorbeeld als een eerder traject is mislukt);
• de zieke werknemer langer dan zes maanden verzuimt of als een dergelijke ziektetermijn dreigt;
• het gaat om verzuim veroorzaakt door klachten die niet puur van lichamelijke aard zijn. 

 

terug naar boven Aanvraag Advies bij Re-integratie

Zowel de werkgever als de werknemer kan een aanvraag indienen voor een advies van de adviseur. Neemt u hiervoor contact op met uw adviseur.

 

terug naar boven Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail