• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Vervanging:

Modernisering Vervangingsfonds

 

De (onderwijs)wereld verandert. Zo ook het primair onderwijs. Dit vraagt van het Vervangingsfonds dat wij mee veranderen. Daarom is het Vervangingsfonds enige jaren geleden een proces van modernisering gestart. Wij geven hiermee invulling aan gemaakte afspraken met de sector en werken hierin dan ook nauw samen met OCW en de sociale partners. Doel van de modernisering is het vergroten van de keuzevrijheid en het verbeteren van de dienstverlening aan schoolbesturen. Het Vervangingsfonds faciliteert de sector stapsgewijs naar een nieuw stelsel, dat gebaseerd zal zijn op meer eigen verantwoordelijkheid en een actieve rol van schoolbesturen rond verzuim- en vervangingsbeleid. Het Vervangingsfonds is hierin een serieuze samenwerkingspartner en gesprekspartner voor de schoolbesturen. Op deze pagina vindt u alle informatie over de modernisering.

 

 

terug naar boven Doelstellingen van de modernisering

Meer keuzevrijheid. Meer mogelijkheden om eigenrisicodrager te worden voor de kosten van vervanging. Een verlaging van de administratieve last en een vereenvoudiging van de regels. Verbeteren van de rechtmatigheid met betrekking tot declaraties, met als resultaat een verlaging van de premie.

 

Daarnaast blijven we schoolbesturen helpen zicht e ontwikkelen in  hun rol als goed werkgever. Concreet ondersteunen we schoolbesturen met het professionaliseren van het HR-beleid en op thema’s als gezond werken en werk & mobiliteit.

 

De komende jaren werken we toe naar een nieuw stelsel. Dit is gebaseerd op meer eigen verantwoordelijkheid en een actieve rol van schoolbesturen rond verzuim- en vervangingsbeleid.

 

terug naar boven Wat verandert er en wanneer?

 

terug naar boven Relevante correspondentie

2017

 

2016

2015

 

2014

 

terug naar boven Meer weten?

Raadpleeg de FAQ. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan met de helpdesk via 045 - 579 81 07 (op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur). E-mailen kan ook naar ....

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail