• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Vervanging:

Eigen risicodragers (ERD)

Bevoegde gezagsorganen kunnen onder voorwaarden eigen risicodrager (ERD) worden voor de kosten van vervanging.

 

terug naar boven Wat houdt het in?

Het bestuur dat kiest voor volledig ERD-schap doet dat voor een termijn van 3 jaar. De keuze voor volledig ERD-schap betekent dat alle lopende vervangingsdeclaraties per ingangsdatum van het eigen risicodragerschap moeten worden beëindigd. Verder is geen declaratie meer mogelijk die betrekking heeft op de periode na ingangsdatum van het ERD-schap.

 

Het bestuur dat eigen risicodrager wordt, kan gebruik blijven maken van het flankerend beleid dat het Vervangingsfonds uitvoert op het gebied van arbo-, ziekteverzuim- en personeelsbeleid. De instrumenten en diensten die het fonds aanbiedt, denk daarbij onder andere aan onze adviseurs, blijven dus beschikbaar voor eigen risicodragers.

 

terug naar boven Financiële varianten

Vier varianten

Schoolbesturen die eigen risicodrager zijn (of concreet aangegeven hebben dit te worden) kunnen bij het Vervangingsfonds op vrijwillige basis hun vervangingskosten wegens ziekteverzuim deels afdekken. Zij hebben daarbij de keuze uit vier financiële varianten:

•  Wachtdagenmodel met eigen risico van 14 kalenderdagen (ERD WD14)

•  Wachtdagenmodel met eigen risico van 42 kalenderdagen (ERD WD42)

•  Stop loss model met een eigen risico in vaste bedragen (ERD SL80)

•  Stop loss model met een eigen risico in vaste bedragen (ERD SL100)

 

De twee beschikbare wachtdagenvarianten bieden risicoafdekking voor individuele verzuimgevallen. Met de twee stoploss-varianten worden uitschieters in de totale vervangingskosten afgedekt. Meer informatie vindt u in de Factsheet financiële varianten.

 

Advisering

Onze adviseurs kunnen u, onder andere met behulp van een rekentool, helpen om een keuze te maken die past bij uw specifieke situatie.

 

terug naar boven Premiepercentages voor ERD-besturen

ERD-besturen betalen een lagere premie aan het Vervangingsfonds. Die premie is opgebouwd uit een basispremie, een opslag voor BGZ-activiteiten en een solidariteitsheffing. De premiepercentages voor de ERD-varianten - inclusief het volledig eigen risicodragerschap - worden voor een heel kalenderjaar vastgesteld en kunnen derhalve tussentijds niet wijzigen.

 

PREMIEPERCENTAGES VANAF 1 JANUARI 2018

Doelgroep                 

 Basispremie   Opslag BGZ   

Solidariteitsheffing

ERD

      TOTAAL     

 

Volledig ERD

- 0,15% 0,07% 0,22%

ERD WD14

3,63% 0,15% 0,07% 3,85%
ERD WD42 3,03% 0,15% 0,07% 3,25%
ERD SL80 0,63% 0,15% 0,07% 0,85%
ERD SL100 0,33% 0,15% 0,07% 0,55%
         

PREMIEPERCENTAGES VANAF 1 JANUARI 2017

Doelgroep                 

 Basispremie   Opslag BGZ   

Solidariteitsheffing

ERD

      TOTAAL     

 

Volledig ERD

- 0,15% 0,07% 0,22%

ERD WD14

3,00% 0,15% 0,07% 3,22%
ERD WD42 2,04% 0,15% 0,07% 2,26%
ERD SL80 0,45% 0,15% 0,07% 0,67%
ERD SL100 0,05% 0,15% 0,07% 0,27%
         

Premiepercentages van 2016 zijn op te vragen bij onze helpdesk.

 

terug naar boven Meer weten?

Onze adviseurs helpen u graag verder. U kunt ook contact opnemen met onze helpdesk via 045 - 579 81 07 of via .... De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail