• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Vervanging:

Declareren

De kosten van vervangers kunnen - onder voorwaarden - worden gedeclareerd bij het Vervangingsfonds. De voorwaarden vindt u in het Reglement Vervangingsfonds.

 

 

terug naar boven Hoe werkt het

De vervangingsdeclaraties kunnen uitsluitend via 'Mijn Vf' worden ingediend. Ook correcties op deze declaraties dient u via 'Mijn Vf' door te geven. Klik hier voor meer informatie over 'Mijn Vf'.

 

De manier waarop de vervangingskosten gedeclareerd kunnen worden, is afhankelijk van de aanstelling van de vervanger. Er zijn drie mogelijkheden:

 

1. Aangesteld bij het bevoegd gezag

Is de vervanger officieel aangesteld? Dan dient de vervanging via de PSA-levering uiterlijk op de 5de werkdag van de verwerkingsmaand (dit is de maand volgend op de verslagmaand) door het Vervangingsfonds ontvangen te zijn. Het Vervangingsfonds verwerkt deze levering vervolgens in 'Mijn Vf'.

 

De vervanger heeft een tijdelijke aanstelling voor de duur van de vervanging of een tijdelijke uitbreiding van zijn betrekkingsomvang.

 

2. Niet aangesteld bij het bevoegd gezag

Kosten voor detachering, uitzendarbeid, payrolling of andere tijdelijke inhuurvormen ter vervanging, dient u zelf interactief via 'Mijn Vf' in te dienen. De factuur moet u direct uploaden naar 'Mijn Vf'. 

 

3. Aangesteld via een vervangingspool

Is de vervanger benoemd in een vervangingspool die door het Vervangingsfonds wordt bekostigd? Dan dient de werkgever via de PSA-levering de declaratie in voor het aantal uren dat het personeelslid in de pool is benoemd.
De PSA-levering dient uiterlijk op de 5de werkdag van de verwerkingsmaand (dit is de maand volgend op de verslagmaand) door het Vervangingsfonds ontvangen te zijn. Het Vervangingsfonds verwerkt deze levering vervolgens in 'Mijn Vf'.

 

De maandelijkse inzetverantwoording van de poolers gebeurt interactief via 'Mijn Vf'. Kijk bij Vervangingspool voor meer informatie.

 

terug naar boven Normklassen en normvergoedingen (tabellen)

Sinds 1 januari 2016 wordt de vergoeding van vervanging op basis van normklassen berekend. Per normklasse wordt een normbedrag per uur berekend, waarbij rekening is gehouden met werkgeverslasten. Een afwezig personeelslid wordt ingedeeld in de normklasse die correspondeert met het bruto salaris dat voor dit personeelslid is vastgesteld in de cao PO. De bekostiging wordt vervolgens berekend door het normbedrag te vermenigvuldigen met het aantal uren dat het afwezige personeelslid is vervangen. In dit geval wordt de bekostiging gebaseerd op het salaris van het afwezige personeelslid.

 

Tabel met normklassen en normvergoedingen per 1 januari 2018

               

ondergrens

bovengrens

normvergoeding

per   uur

Klasse 1

-

€ 2.435,-

€ 15,14

Klasse 2

€ 2.435,-

€ 3.115,-

€ 20,28

Klasse 3

€ 3.115,-

€ 3.796,-

€ 26,81

Klasse 4

€ 3.796,-

€ 4.463,-

€ 30,84

Klasse 5

€ 4.463,-

-

€ 39,82

Tabel met normklassen en normvergoedingen per 1 januari 2017

               

ondergrens

bovengrens

normvergoeding

per   uur

Klasse 1

-

€ 2.435,-

€ 16,82

Klasse 2

€ 2.435,-

€ 3.115,-

€ 22,54

Klasse 3

€ 3.115,-

€ 3.796,-

€ 29,78

Klasse 4

€ 3.796,-

€ 4.463,-

€ 34,27

Klasse 5

€ 4.463,-

-

€ 44,24

 

LET OP: Voor vervangingspools geldt het salaris van de poolmedewerker en niet van de afwezige.

terug naar boven
Rechtmatig declareren

De declaraties die u indient moeten voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het Reglement Vervangingsfonds. Met andere woorden: declaraties moeten rechtmatig zijn. De (eind)verantwoordelijkheid voor het indienen van rechtmatige declaraties ligt bij het schoolbestuur. Klik hier voor meer informatie.

terug naar boven
Termijn

Declaraties over 2016 kunnen worden ingediend tot 1 september 2017.

Declaraties over 2017 moet u binnen 3 maanden en 5 werkdagen, na afloop van de maand waar de declaratie betrekking op heeft, indienen via 'Mijn Vf'. 

  

terug naar boven Informatie

Kijk voor meer informatie bij veelgestelde vragen of neem contact op met de Helpdesk van het Vervangingsfonds. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via:

 

T: 045 - 579 81 07

E: ...

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail