• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Over ons:

Wie zijn we?

1,6 Miljoen kinderen vallen onder het primair onderwijs. Dat is 10% van de bevolking. En zij zijn onze toekomst.

 

'Altijd iemand voor de klas'; dat is ons streven. Het Vervangingsfonds adviseert en ondersteunt het primair onderwijs om te komen tot een gezonde, prettige en veilige werkomgeving op school. Zodat alle medewerkers - directeuren, leerkrachten en anderen - op een gezonde manier en met plezier kunnen werken. Oftewel: samen zorgen voor welzijn en werkplezier.

 

Mocht een medewerker toch uitvallen, dan ondersteunt het Vervangingsfonds schoolbesturen door de vervangingskosten onder bepaalde voorwaarden te vergoeden. Voor de financiering van die vergoeding dragen vrijwel alle schoolbesturen in het primair onderwijs premie af. De schoolbesturen betalen die premie uit de lumpsum, die ze krijgen van het ministerie van OCW. Daarnaast adviseren en bemiddelen we bij uitgevallen medewerkers om terug te keren in het arbeidsproces.

 

Kennis

Onze medewerkers hebben veel kennis en ervaring op het gebied van welzijn, verzuim en re-integratie. Zij kennen het reglement en het beroepenveld en weten wat er in het veld speelt. Daarmee vormen we een gelijkwaardige partner voor werkgever en werknemer. Met partijen zoals ministerie, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, Participatiefonds en schoolbesturen werken we nauw samen aan het welzijn op school.

 

Ontwikkelen

Het Vervangingsfonds ontwikkelt middelen, producten en diensten voor het primair onderwijs. Deze middelen en producten helpen om het welzijn en de werkomgeving verder te verbeteren. Onze adviseurs adviseren en verwijzen naar specialisten op bepaalde gebieden.

 

De sociale partners in het onderwijs richtten in 1992 de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs op.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail