• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Over ons:

Uitstel berekening bonus-malus over 2016

Na overleg met betrokken partijen heeft het bestuur van het Vervangingsfonds besloten om de bekendmaking van de bonus-malus berekening over 2016 niet vóór 15 juli bekend te maken, maar vóór 15 november 2017.

 

Complexe verwerking

Aan dit besluit ligt ten grondslag dat de - zeer complexe - verwerking van poolvervangingsgegevens binnen de keten en ‘Mijn Vf’ meer tijd vergt dan voorzien. Ondanks alle inspanningen bij de betrokken partijen kan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inzetverantwoording over 2016 op dit moment niet gegarandeerd worden.

 

Voor alle schoolbesturen

Aangezien de berekening van de bonus-malus voor alle schoolbesturen (dus ook voor de besturen zonder vervangingspools) op hetzelfde moment plaatsvindt, geldt dit uitstel voor het gehele scholenveld.

 

Aanpassing artikel 27

De met dit besluit verband houdende aanpassing van het reglement wordt binnenkort in de Staatscourant gepubliceerd.

 

Heeft u nog vragen?

Lees dan de brief die aan alle besturen en administratiekantoren is verzonden.

Of bel met onze helpdesk via telefoonnummer 045 - 579 81 07. E-mailen kan ook naar .... De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Naar overzicht