• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Over ons:

Onze adviseurs

Voor het Vervangingsfonds werken meerdere adviseurs, verspreid over het hele land. Scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen kosteloos van hun diensten gebruikmaken. Onze adviseurs adviseren op zowel organisatie als individueel niveau.

 

Organisatie- en beleidsmatige vraagstukken

Onze adviseurs adviseren en begeleiden schoolorganisaties op het gebied van een gezonde en veilige bedrijfsvoering met de focus op een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij gaat het niet alleen over goede arbeidsomstandigheden en een adequaat verzuimbeleid, maar ook om andere HR-onderwerpen zoals: de stijl van leidinggeven, het team functioneren, cultuuraspecten, werkdruk, de vitaliteit van de organisatie en van de werknemers, preventie en de relevante wet- en regelgeving.

Ook kunnen zij u helpen bij de implementatie van het arbo- en verzuimbeleid, de inrichting  van de arbodienstverlening en de RI&E van uw school. Hiervoor gebruiken zij Arbomeester en de Arbocatalogus PO. Verder zijn de adviseurs belast met de uitvoering van intensieve en langer durende projecten op het gebied van de beheersing van verzuim, onderzoek naar werkdruk en preventieactiviteiten.

 

Last but not least: Overweegt u als bestuur om eigen risicodrager (ERD) te worden? Ook dan kunt u voor deskundig advies hierover terecht bij onze adviseurs. 

 

Individuele casuïstiek

Naast de aandacht voor organisatie- en beleidsmatige vraagstukken kan met onze adviseurs ook de situatie(s) van individuele medewerkers worden besproken. Daarbij kan het gaan over bijvoorbeeld moeilijke verzuimsituaties en vraagstukken, disfunctioneren en conflictachtige situaties. De adviseur is ook hiervoor kosteloos, de kosten voor een eventuele interventie door een externe deskundige zijn voor rekening van de werkgever. Soms kunnen de kosten hiervan (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit een externe subsidieregeling. Uw adviseur kan hierover meer vertellen.

 

Kortom onze Adviseurs Arbeid en Vitaliteit zijn zelfstandige professionals.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw adviseur.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail